Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Scholing

Wij bieden onze opleidingen ook in-company aan.

Leergang Vrije Ruimte: een brede blik ontwikkelen
De Leergang Vrije ruimte is een scholing in praktisch filosoferen en een systematische reflectie op de vraag ‘hoe goed te leven’. De drie klassieke ‘vrije kunsten’: dialectica, retorica en grammatica zijn daarbij sturend. Omdat deze disciplines, het voeren van onderzoeksgesprekken, vrijmoedig spreken en woorden vinden die werken, van oudsher opleiden tot de ethica: de kunst om goed te leven.
Om meer belangstellenden in de gelegenheid te stellen kennis te maken met en zich te bekwamen in deze bijzondere activiteit hebben wij de opzet aangepast. Vanaf 2011 bieden wij onze ‘klassieke’ scholing aan in drie facultatieve blokken van ieder drie dagen.

Geïnteresseerden kunnen intekenen voor 1, 2 of 3 blokken. In elk blok staat één thema centraal en komen alle Artes Liberales aan bod. Per blok varieren de invulling en het accent van de vrije kunsten zodat het integrale karakter van deze opleiding behouden blijft. Elk blok wordt voorafgegaan en afgesloten met een individueel gesprek over de toepassing in het eigen werk. Zo blijft het persoonlijk accent geborgd.

'Waar woorden niet werken kiest betrokkenheid een andere vorm'. Deelnemer Leergang Vrije Ruimte

Voor een impressie van de gang van zaken tijdens een blok klik hier.

 

Publieke Bezinning bij lastige vraagstukken
In deze training staan denkgesprekken over actuele maatschappelijke vraagstukken centraal. Hoe kom je tot een open onderzoek rond een heet hangijzer waar partijen te hoop lopen?
Hoe creëer je samen een perspectief waar partijen bereid zijn delen van het eigen gelijk in te leveren? Hoe leg je een goede basis voor verantwoord handelen en volgende stappen?
Wat vraagt dit van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie?
Klik hier voor meer informatie over deze meerdaagse training.
 

Zwijgen en Spreken in eenvoud
In onze wijsgerige retraites verbinden we filosofie met meditatie. We combineren de stilte van aandachtsmeditatie met de 'Vrije Kunsten' van Het Nieuwe Trivium. De dialectica als onderzoekend spreken, de grammatica als het vormgeven van onze woorden op schrift en de retorica als een vrijmoedig spreken, combineren we met de focus en rust van aandachtsmeditatie, binnen de muren van een eeuwenoud klooster. Door de stilte kom je zwijgend tot jezelf, om je van daaruit, bezinnend, schrijvend en sprekend, te verbinden met de ander. Dit doen we in de vorm van een driedaags Socratisch gesprek, waarin de bovengenoemde elementen een plek krijgen. We spreken en zwijgen. Daarnaast doen we aan yoga, we wandelen en we lezen samen een wijsgerige tekst als aanzet tot een nog nader te bepalen thema, van belang in ons leven en binnen onze organisatie(s). We doen dat in een Belgisch klooster waar het goed toeven is. We hebben hier de beschikking over een eigen meditatieruimte en een 17de eeuwse kapel. 

Klik hier om een idee te krijgen van de dagindeling.

'Ik mediteer nu elke ochtend. Over de verbinding van mediteren en schrijven: het met aandacht schrijven brengt mij dicht bij mijn persoonlijke stijl. Ik vertaal vloeiend mijn denken in schrift zonder irrelevante zijsporen. Nu, een paar weken later merk ik dat het nog steeds zo werkt.' Deelnemer aan de retraite Zwijgen & Spreken rondom het thema mediteren en schrijven

'Terugblikkend zijn de meditatiedagen voor mij een kantelpunt. Mijn deelname aan de retraite maakt dat ik vol vertrouwen aan een nieuw avontuur begin.'  Deelnemer aan de retraite Zwijgen & Spreken rondom het thema mediteren en schrijven

Wanneer:
24-25-26 oktober 2019 (met de mogelijkheid om op 23 oktober 's middags al aan te komen)
Locatie:
een eeuwenoud Belgisch klooster
Kosten:
€   750,- voor particulieren (incl. BTW en verblijfkosten)
€ 1.250,- (incl. btw en verblijfkosten)
Begeleiders:
Erik Boers en Peter van Hooft


Focus on Influence
Focus on Influence is designed for individuals who wish to raise their mastery of conversational skills to a higher level. This course is about developing personal insight, flexibility of approach and the ability to achieve goals with others, whilst at the same time maintaining or enhancing a relationship with the other party.

Focus on Influence has been delivered in a wide variety of different cultures worldwide, and is usually perceived as a perfect mix of solid learning and a great experience. Upon completion of the program you will:
- have increased your flexibility in using your influence behaviours in different situations;
- understand how others experience your influence behavior;
- know what you could change to be more effective;
- be able to apply a simple behavioral model;
- acquire insight into (inter)personal behavior and its impact;
- continue your development after the program, at home and at work.

Prior to attending the course, all participants complete an on-line 360 Influence Behavior Questionnaire which gathers information on personal influence behavior. Our 3,5 day course is an intensive, experiential environment where participants use exercises, simulations, personal and video feedback, and reflection to provide rapid and focused learning. This practical platform enhances the learning experience, leading to direct application into real life and work situations. Our consultants help you to discover, enrich and strengthen your personal style of influencing.

 

Cursus Kritisch Denken
Tijdens deze tweedaagse cursus word je getraind als kritisch denker. Als kritisch denker zeg of schrijf je niet zo maar wat. Je bent kritisch ten aanzien van je eigen oordelen en die van anderen. Je overdenkt je boodschap, je argumenten en je hebt een basis voor je oordeel. Je kunt aannames en veronderstellingen expliciteren, toetsen en een plek geven. Je bent je bewust van mogelijke bezwaren en neemt die kritisch mee in je afweging. Zodoende kan je tot een weloverwogen oordeel komen over dat wat voor jou van belang is of dat wat jij wil doen. Tijdens deze cursus leer je kritisch denken aan de hand van de methode Kritisch Denken met Rationale (www.rationaleonline.com).
Je krijgt bij aanmelding een schriftelijke opdracht, waar we tijdens de cursus mee gaan werken. Bij de prijs voor de tweedaagse is een licentie voor een jaar lang gebruik van Rationale Extra & het E-boek “Kritisch Denken, Redeneren en Betogen met Rationale”  (totaal t.w.v. 90 euro) inbegrepen. Tijdens de cursus heb je een laptop nodig voor het gebruik van Rationale. Instructies voor gebruik van het programma & de licentie ontvang je voor aanvang van de tweedaagse.

Op aanvraag kan deze training ook in het Engels gegeven worden.

 

Workshop Helder denken en communiceren
In de workshop Helder denken en communiceren staan jouw manier van denken, redeneren en vragen stellen centraal en wat voor effect dit heeft op jouw wijze van communiceren. In deze workshop leer je kritisch kijken naar jouw wijze van redeneren. We gaan tussen de regels door lezen en luisteren: wat communiceer je nu werkelijk? Wat is voor jou belangrijk? Met andere woorden: wat zijn je (verborgen) aannames? Ontbreekt er een redeneerstap in jouw argumentatie? Of is je redenering niet helder of sluitend? En ditzelfde doen we als ontvanger van een uiting van een ander: hoe komt de boodschap over? Wat blijft er nog impliciet of onduidelijk? Wat kan je daar mee? Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan redeneren in gesproken en geschreven woord. Deelnemers krijgen bij aanmelding een voorbereidende schriftelijke opdracht. Na deze workshop ben je in staat je eigen redeneren en dat van anderen kritischer te bekijken en beluisteren. Je leert hoe je je boodschap beter over kunt brengen. Daarnaast krijg je handvatten om de boodschap van een ander met een nieuwsgierige en kritische houding te ontvangen. Je leert hoe je een redenering sluitend kan maken en de waarde(n) kunt herkennen achter elke communicatieve boodschap. En dát is van waarde in elke dialoog en maakt wederzijdse begrip mogelijk. Deze manier van kijken en luisteren is geschikt voor eenieder die in geschreven en/of gesproken woord communiceert (lees: iedereen dus!).

"Ik weet beter hoe ik vanuit mijn waarden kan communiceren."
"Ik zie dat er veel meer lading zit in communicatie."
"Ik kan nu kritisch kijken naar mijn eigen argumentatie en die van anderen."

'Terugblikkend zijn de meditatiedagen voor mij een kantelpunt. Mijn deelname aan de retraite maakt dat ik vol vertrouwen aan een nieuw avontuur begin.'  deelnemer aan de retraite Zwijgen en Spreken rond het thema mediteren en schrijven
 
English

Gespreksbegeleiding

Scholing

Organisatie ontwikkeling

Individuele begeleiding

Socratisch cafe

Agenda

Algemene voorwaarden

 

Het Nieuwe Trivium BV, filosoferen in organisaties | Postb. 490 5600 AL Eindhoven | 0646118982 | info@hetnieuwetrivium.nl |