Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief maart 2017

Vrije Ruimte
Huh? Hoe kom je daar nu bij?
Op zoek
naar Socratische houding.
In dit steekspel rijten
overtuigingen
aan flarden. Slechts
twijfel
mag blijven bestaan.

Was het patina van onze groep
authentiek?
Woordenvol kwamen we
beslagen ten ijs.
Meer en meer markeert meesterstuk
nieuw begin
van wat we altijd al deden.

PAULINE JANSEN
(Deelnemer Leergang Erfgoedfilosofie, die naast haar 'meesterstuk' - essay en presentatie - dit gedicht afleverde.)

Leer-/werktraject "Samen bouwen aan Ruimtelijke Ordening als vakkundige ambtenaren 3.0"
Onder deze verwijzing naar het essay "Ambtelijk vakmanschap 3.0", hebben wij op uitnodiging van een gemeente een serie denkbijeenkomsten vormgegeven waarin we alle vrije kunsten toepasten. Dialectica: we voerden dialogen (over tijdsdruk, verantwoordelijkheid, twijfel). Retorica: we hielden korte betogen en debatten (over beschuldigen, beschikbaarheid, proactief handelen). Grammatica: we lazen gedichten en wijsgerige teksten (Epiktetos, Gracian, Byung-Chul Han), schreven columns en een missie - in 35 woorden. Ethica: we pasten de kardinale deugden toe op lastige situaties, zochten het juiste midden. Dit leverde zeer open gesprekken op, een gevoel van saamhorigheid, hernieuwde inspiratie en het verlangen om ook zo vrijmoedig met collega's van andere afdelingen om te kunnen gaan. 

Cursus Publieke Bezinning
Met elkaar echt in gesprek raken over zeer lastige maatschappelijke vraagstukken. Elkaar ontmoeten, elkaars zorg/verontwaardiging/hoop toestaan, samen stil staan bij wat er eigenlijk aan de hand is en richting vinden naar een gemeenschappelijke toekomst. Pittige gesprekken over decentralisatie van de zorg, armoede, vluchtelingen, natuur, identiteit, samenwerking tussen overheid en maatschappij, de rol van de Raad en de Provinciale Staten, enzovoort. Hoe kom je tot een gesprek waarin verschillende – vaak tegenover elkaar staande - partijen zich bezinnen op essentiële vragen? Elkaar werkelijk ontmoeten en bouwen aan een hernieuwde basis voor samenleven?
Deze vragen en vaardigheden komen aan de orde in de cursus Publieke Bezinning. Aan het einde van de cursus weet u wat Publieke Bezinning is, wanneer en waarvoor het ingezet kan worden, welke resultaten ervan verwacht kunnen worden en heeft u geoefend met de gespreksmethode. Wij organiseren deze cursus van 17 t/m 19 mei 2017. Klik hier voor verdere informatie.

Toekomstbestendig samenwerken in High Tech
Erik Boers en Erica Koch zijn in februari twee weken naar India (Delhi, Bangalore) geweest, waar ze voor NXP Automotive twee trainingen gespreksvaardigheden verzorgden. Een indringende ervaring! De klantvraag is: hoe krijg je ‘horizontaal’ (dat wil zeggen zonder hiërarchische bevoegdheid) dingen gedaan met behulp van zorgvuldige gesprekken?
Wie benieuwd is naar de kern van deze training en naar onze (internationale) wijze van werken kan eind juni deelnemen aan onze open training Focus on Influence:

Focus on Influence is designed for individuals who wish to raise their mastery of conversational skills to a higher level. This course is about developing personal insight, flexibility of approach and the ability to achieve goals with others, whilst at the same time maintaining or enhancing a relationship with the other party.Focus on Influence has been delivered in a wide variety of different cultures worldwide, and is usually perceived as a perfect mix of solid learning and a great experience. Upon completion of the program you will:
- have increased your flexibility in using your influence behaviours in different situations;
- understand how others experience your influence behavior;
- know what you could change to be more effective;
- be able to apply a simple behavioral model;
- acquire insight into (inter)personal behavior and its impact;
- continue your development after the program, at home and at work.

Press here for further information.

Dwars denken
In het laatste Socratisch Café van 2016 in Eindhoven hebben we collectief dwars gedacht over het thema ‘echtheid’. Dwars denken verwijst naar de kritische rol die de filosofie speelt: in de woorden van Nietzsche “unzeitgemäss denken”, tegen de tijdgeest in. Voor je het weet leg je met Socratische Gesprekken (en varianten daarop) enkel bloot wat er zoal gedacht wordt door de betrokkenen. Het loont echter ook de moeite om eens dwars tegen de gekoesterde inzichten in te denken. Dat voorkomt tunnelvisie en zelfgenoegzaamheid. Klik hier om het hele weblog te lezen.

Workshop Helder denken en communiceren
"Ik weet beter hoe ik vanuit mijn waarden kan communiceren."
"Ik zie dat er veel meer lading zit in communicatie."
"Ik kan nu kritisch kijken naar mijn eigen argumentatie en die van anderen.
In de workshop Helder denken en communiceren staan jouw manier van denken, redeneren en vragen stellen centraal en wat voor effect dit heeft op jouw wijze van communiceren. In deze workshop leer je kritisch kijken naar jouw wijze van redeneren. We gaan tussen de regels door lezen en luisteren: wat communiceer je nu werkelijk? Wat is voor jou belangrijk? Met andere woorden: wat zijn je (verborgen) aannames? Ontbreekt er een redeneerstap in jouw argumentatie? Of is je redenering niet helder of sluitend? En ditzelfde doen we als ontvanger van een uiting van een ander: hoe komt de boodschap over? Wat blijft er nog impliciet of onduidelijk? Wat kan je daar mee? 
Klik hier voor verdere informatie.

Tweedaagse cursus Kritisch Denken
Tijdens deze tweedaagse cursus word je getraind als kritisch denker. Als kritisch denker zeg of schrijf je niet zo maar wat. Je bent kritisch ten aanzien van je eigen oordelen en die van anderen. Je overdenkt je boodschap, je argumenten en je hebt een basis voor je oordeel. Je kunt aannames en veronderstellingen expliciteren, toetsen en een plek geven. Je bent je bewust van mogelijke bezwaren en neemt die kritisch mee in je afweging. Zodoende kan je tot een weloverwogen oordeel komen over dat wat voor jou van belang is of dat wat jij wil doen. Tijdens deze cursus leer je kritisch denken aan de hand van de methode Kritisch Denken met Rationale (http://www.rationaleonline.com).
Klik hier voor verdere informatie.

Tijdens de maand van de filosofie onderzoeken en bevragen we de betekenis van Rust
Er is een grote roep naar meer rust in ons leven. We hebben 24/7 toegang tot het oneindige wereldwijde web. Technologieën stellen ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. Informatie stroomt binnen. Hoe stil te staan, hoe rust te vinden, in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust en is dit nastrevenswaardig? Blijven we over sommige vormen van (wereldwijde) onrecht niet te rustig?

Tijdens ons Socratisch café Eindhoven op 3 april gaan we met dit thema aan de slag. Wie na april nog verlangt naar rust, ruimte en diepgang kan aanschuiven bij onze voorjaarsretraite.

Het doel in het midden: met Aristoteles in Retraite
Erik en Peter gaan twee keer per jaar in retraite. Ze werken (alweer zo'n 17 jaar) vanuit een meditatieve, open sfeer met existentiële thema's. Ze wisselen dit af met zit-/loopmeditatie, yogaoefeningen en wandelen. Stilte en bezinning beïnvloeden onze manier van spreken. Vanuit lijf bewustzijn en aanwezigheid wordt een reflectieve houding opgebouwd. Eén keer per jaar nodigen we ook anderen uit. Deze keer is er plaats voor maximaal 2 anderen. We proberen een nieuwe veelbelovende kloosterlocatie uit en lezen opnieuw (zorgvuldig gekozen fragmenten uit) de Ethica Nicomachea, een werk dat al vele jaren een grote rol speelt in Het Nieuwe Trivium. Het thema is dit keer: het doel in het midden?
Drie dagen Zwijgen en Spreken, vertragen, verstillen en verdiepen met boeddhistische aandacht meditatie, 'close reading', yoga en Socratische gesprekken. Klik hier voor verdere informatie.

Benoemen
Wie zegt: de koning woont in het huis naast de boom,
heeft al te veel benoemd: een onomschreven wezen
bijvoorbeeld tot een koning, een hoop stenen
tot huis en een veelzijdig fenomeen
tot boom. Exacter lijkt mij:
een bleke heer geroepen te regeren huist
in een hardstenen doos neergezet
naast een verrukkelijk verschijnsel.

J.A. EMMENS (1924 - 1971)

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden. 

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |