Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief april 2016

HET WOORD

                                                                                                  voor sandberg

gevleugeld is het woord
als het zegt wat het is
soms het woord heeft een enorme snotneus soms
is het de smeerpoets van de blauwkous
maar vaker mager
het woord is een arm mannetje in de nacht

in de slaapverwekkende schemering is één woord een flitslampje
dan vastgelegd schrikt even de geest
maar is in dat uur van zoet mistroosten
zo aangedaan al wel haast ingeplakt

er is in het woord een gat dat men hoog aanslaat
er is in het woord een zonnetje dat alle veertjes van de huismus kleurt
het woord lijkt op een spraakgebrek
op gods zalige muziek gezet
ook is het woord zo modern als een koude kermis
de koele blik die het woord steeds weer werpt
op het onuitsprekelijke
wat jolijt van de geit wat eer voor de beer
en sterf vogel waar is je afgrond
al dat en meer

ach de dichter is een met wind ingevuld woord
het woord heeft ook een onzelfstandige grens
het woord te ontvreemden is een ieders recht
heel makkelijk is het woord te lezen zonder zin
zonder zin is het woord een bevel
tegelijk tractabel en kitteltongig zijn is onze neiging
wie of wat ook de spons van het spraakvermogen uitknijpt
levend is het woord
ja

Lucebert

Lucebert (1924-1994). ‘Het woord’, uit: Verzamelde gedichten, Amsterdam 2002

Nieuw boek: Publieke bezinning; Socratische Dialogen over maatschappelijke vraagstukken
(Erik Boers, Dorien Brunt, Sjaak Evers & Saskia van der Werff red.)
Eind april verschijnt ons nieuwe boek bij ISVW Uitgevers, als resultaat van de studiegroep Publieke Dialoog. Klik hier voor de Inleiding van het boek.

In het verlengde hiervan verrichten we in het publieke domein de volgende activiteiten:
De toekomstbestendigheid van de Raad: in Eindhoven begeleidden we een bijeenkomst waarin de Gemeenteraad zich bezint op de eigen toekomstbestendigheid. Vertrekpunt vormt de visie van de (vertrekkende) burgemeester Rob van Gijzel op stad en democratie.
Publieke en ambtelijke waarden: Voor de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de Gemeente Veere verzorgen we in de loop van dit jaar enkele studiemiddagen waarin ambtenaren reflecteren over de verschuiving in hun rol en verantwoordelijkheid. Ze willen nadenken over ambtelijke en publieke waarden anno 2016, geïnspireerd door onder andere het essay van Paul ’t Hart “Ambtelijk vakmanschap 3.0”
Participatie en samenwerking: De Gemeente Utrecht is op allerlei manieren bezig vorm te geven aan burgerparticipatie en samenwerking. In het kader van hun ‘Transitie Ruimte’ verzorgden wij een drietal Socratische gesprekken voor de medewerkers om na te denken over fundamentele kwesties als: participatie, regievoering en samenwerking. De reeks is uitgebreid met vervolgsessies.
Goed samenleven: In de gemeente Wageningen  leidt de vestiging van statushouders in wijken tot onrust. Wij verzorgden denkgesprekken tussen de statushouders, buren en woningbouwcorporatie over goed samenleven.
Principes voor besluitvorming: De gemeente Amersfoort heeft het draagvlak onderzocht voor wind- en zonne-energie in  de gemeente. Wij verzorgen in mei 2016 twee publieke beraadkamers met burgers, initiatiefnemers en raadsleden om te reflecteren op principes voor besluitvorming.


Retraite Zwijgen en Spreken: Geen Tijd!?
In de retraite van dit voorjaar combineren Peter van Hooft en Erik Boers, als vanouds, aandachtsmeditatie met Socratische denkgesprekken. Stilte en bezinning beïnvloeden de manier van spreken en de wijze waarop de dagen doorgebracht worden. Dit voorjaar houden ze een driedaagse wijsgerige retraite rond het thema ‘tijd en tijdbeleving’. Heb je de tijd? Of heb je eigenlijk geen tijd? Wat is tijd eigenlijk? Hoe beleef je die? En wat is de rol van tijd in het mensenbestaan vol onvoorzienbare verantwoordelijkheden? Of is er wellicht dan toch helemaal geen tijd? I.t.t. de najaarsretraite kent deze voorjaarsretraite een open inschrijving. Klik hier voor verdere informatie.


Workshop Kritisch Denken

In de workshop Kritisch Denken staat jouw manier van denken, redeneren en vragen stellen centraal en wat voor effect dit heeft op jouw wijze van communiceren. In deze workshop leer je kritisch kijken naar jouw wijze van redeneren. We gaan tussen de regels door lezen en luisteren: wat communiceer je nu werkelijk? Wat is voor jou belangrijk? Met andere woorden: wat zijn je (verborgen) aannames? Ontbreekt er een redeneerstap in jouw argumentatie? Of is je redenering niet helder of sluitend? En ditzelfde doen we als ontvanger van een uiting van een ander: hoe komt de boodschap over? Wat blijft er nog impliciet of onduidelijk? Wat kan je daar mee? 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Comenius Summer Course
Het Nieuwe Trivium verzorgt komende zomer voor Comenius Leergangen de Comenius Summer Course. Een executive programma gericht op het versterken van vrijmoedig leiderschap.
Klik hier voor meer informatie.

Bundel Leergang Vrije ruimte
Net als in 2011, 2012 en 2014 is er weer naar aanleiding van de bijdragen van deelnemers aan de afgelopen augustus-septembermodule van onze Leergang Vrije Ruimte weer op kleine schaal een bundel uitgegeven waarin deze verzameld zijn. De bundel heeft de titel 'Oordelen over een ander; oordelen voor een ander'.


Leergang Vrije ruimte
De Leergang Vrije ruimte is een scholing in praktisch filosoferen en een systematische reflectie op de vraag 'hoe goed te leven'. Het afwisselend werken met dialectica, retorica en grammatica ervaren deelnemers als zeer inspirerend. Van 31 augustus t/m 02 september 2016 organiseren wij weer een blok waarvoor u zich kunt intekenen. Het thema wordt in onderling overleg samengesteld.
Klik hier voor verdere informatie.


Cursus Publieke Bezinning
De cursus Publieke Bezinning is een driedaagse cursus waarbij er Socratische dialogen gevoerd worden over maatschappelijke vraagstukken. Er wordt geoefend met en gereflecteerd op het inzetten van Socratische dialogen tussen meerdere partijen en over maatschappelijk lastige kwesties.
Deze cursus is bedoeld voor beleidsambtenaren, wethouders, griffiers, maatschappelijke organisaties en mensen met belangstelling voor Socratische dialogen onder spanning.
Wij organiseren deze cursus van 13 t/m 15 september 2016. Klik hier voor verdere informatie.


Ondermijnt de smartphone het goede gesprek?
Comenius Leergangen heeft de boekbespreking van Erik Boers over dit onderwerp opgenomen op haar website. Klik hier voor dit nieuwsbericht.
Intussen is Daniël de Roos (Fontysstudent Toegepaste Psychologie) begonnen aan een afstudeeronderzoek over de impact van het smartphone gebruik op de gespreksvoering onder jongeren.


Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |