Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Tijd voor een gesprek? | Erik Boers

Tijdens een gespreksvaardigheidstraining voor een hightec bedrijf merkte een van de deelnemers (projectmanager) op dat hij er enorm van genoot om tijdens deze dagen met zijn collega's goede gesprekken te voeren. "Nu ik er zo bij stil sta", mijmerde hij, "hebben wij eigenlijk nooit tijd voor een gesprek op onze werkplek". "Maar hoe zit het dan met projectteamvergaderingen, werkoverleg en functioneringsgesprekken?", pareerde ik. "Die vinden geregeld plaats, maar bestaan hoofdzakelijk uit het afvinken en aanvullen van actiepuntenlijstjes. Echt samen nadenken over de inhoud en achtergrond van het werk zit er niet in. En ook in het onderlinge gesprek met collega's  komen we niet veel verder dan knelpunten verhelpen en problemen oplossen."

Een vrouwelijke collega vulde hem aan: "De gesprekken met mijn manager bestaan vooral uit eenrichtingverkeer waarin ik te horen krijg dat ik nog sneller resultaten moet leveren. In China werken ze gemiddeld 14 uur per dag, dus waarom kan ik niet wat langer doorwerken? Ik heb het gevoel dat ik werk als een machine. 90 % van de tijd zit ik te ontwerpen achter mijn beeldscherm. Naar mijn visie op de aanpak van ons werk wordt niet gevraagd. " Voor alle helderheid: zij is een academisch geschoolde, gedreven vakvrouw van Chinese komaf.

Het is al weer meer dan 15 jaar geleden dat ik zelf in een grotere organisatie werkzaam was. In die tijd heb ik veel van mijn huidige opleidingen rond gespreksvoering ontworpen. Maar wellicht heeft de tijd ze in gehaald.

Ook toen gold er een grote prestatiedruk, maar er was tussen de bedrijven door wel ruimte voor (soms oeverloze) gesprekken. Gesprekken die naar mijn idee van groot belang zijn om relaties op te bouwen en inspiratie op te doen. De opmerkingen van deze cursisten zetten me aan het denken over de vraag of in deze tijd er überhaupt nog tijd is voor zinzoekende gesprekken in organisaties. Ik legde deze vraag voor aan een door de wol geverfde oud-collega.

Hij vertrouwde me toe:"Erik, toen jij bij Philips werkte, begin jaren negentig, was het nog een collegiaal Rijnlands industrieel bedrijf, met een volledig geïntegreerde keten van R&D tot en met Verkoop. Toen Jan Timmer werd opgevolgd door Cor Boonstra trad daar verandering in. Vanaf dat moment deden de Angelsaksische  aandeelhouderswaarde, de kwartaalcijferdruk en de productie-uitbesteding hun intrede. Volgens mij zijn gesprekken sindsdien alleen nog maar gericht op het jezelf indekken en overleven."

Wellicht vormen de uitspraken van enkele onder druk staande cursisten en een polemisch ingestelde oud-collega geen goede graadmeter voor het gespreksklimaat in hedendaagse organisaties. Toch lijkt het me van belang het waarheidsgehalte van deze berichten te peilen. Want als in organisaties inderdaad de tijd verdwijnt om in een diepgaand gesprek de onderlinge verstandhouding te toetsen of stil te staan bij de achterliggende noodzaak van opgelegde targets, dan zullen gesprekstrainingen van enkele dagen, hoe intensief ook, weinig gewicht in de schaal leggen. Waarom mensen toerusten voor iets waar ze amper gebruik van kunnen of mogen maken?

Om beter zicht te krijgen op het dagelijks reilen en zeilen zal ik enkele oud-deelnemers benaderen om te vragen hun agenda van een willekeurige werkdag aan mij door te sturen, met korte toelichtingen op de inhoud en aanpak van de gesprekken die daarin opduiken. Ik hoop dat ze daar tijd voor hebben.

 

 
English

 
25 jaar geleden: mijn eerste kennismaking met het Socratisch gesprek in Duitsland
 
Geslaagde retraite "Zwijgen en Spreken" op nieuwe locatie bij de Dominicanen
 
Mag ik je wat vragen?
 
De dood van Socrates: een schilderij
 
Echt dwarsdenken
 
Ken je mij?
 
Een boek schrijf je nooit alleen...
 
Een eeuw Internationale School voor Wijsbegeerte: van wijsbegeerte naar bezonnenheid
 
Ondermijnt de smartphone het goede gesprek? Een boekbespreking *
 
Maximes rond succes
 
"Leiders zijn lummels"
 
Herdenken en verhalen: stilstaan bij stilstaan
 
Moed: een experiment
 
Zijn wij wel een bestuur?
 
Kritische boekbespreking: Richard Barrett: The Values-driven Organization
 
Mantelzorg is kantelzorg
 
Diaboloog: twee strijdige willen met elkaar in gesprek
 
Van stellige opvatting naar onderzoekende vraag
 
Een kijkje in de bestuurskamer
 
Antifragiel
 
'Stondpunt', een denkoefening
 
De bloedfabriek en de brave burger
 
Een goed gesprek in de High Tech
 
Hemelvaart 2014: verstilling
 
De lof van het vooroordeel
 
Vier gespreksdeugden
 
Kun je samen nadenken?
 
Bezinnen of beslissen?
 
Mis en scene
 
Karakter versus transparantie
 
Spinoza in bedrijf
 
CSI en Socrates
 
Strepen trekken
 
Het paradoxale gesprek in de taiga (een vervolg)
 
Anastasia, zoemende ceders en het Socratisch Cafe
 
Converseren conserveren in de VS
 
Hannah Arendt, martelares?
 
Acteren en contempleren: de kunst van het weven
 
'Hoe geleerder, hoe verkeerder'
 
Filosoferen: klare taal en taal onklaar maken
 
Filosofie en wilskracht, een korte boekbespreking
 
Kritische boekbespreking: "Theorie U" van C. O. Scharmer
 
Tijd voor een gesprek?
 
Een gesprek over eenheid
 
Een goed gesprek van 3 dagen over afspraak, verantwoordelijkheid, discipline
 
Van lezen naar luisteren
 
Geloven: hoe iets verzonnen is en toch bestaat
 
Boekbespreking: "Identiteit"
 
Koninklijke Dialoog
 
Maximes over Europa en Beschaving
 
Boekbespreking: 'De vermoeide samenleving' van Byung-Chul Han
 
Filosofen zijn spraakmakers, geen afspraakmakers
 
Kampvuurgesprek
 
Over laptops en leidinggeven
 
Stuntelige dialoog
 
Het Socratisch Tweegesprek
 
Overstap naar de politiek
 
Een lastig moment van stilte
 
Cognitieve illusies
 
Meer casussen in een Socratische dialoog
 
Gedichten om de denkruimte te openen
 
Authenticiteit
 
Medea
 
Boekbespreking: 'Socratic Citizenship'
 
Samenwerken in een fractie
 
De Nationale Ombudsman
 
Boekbespreking 'Presterende Bestuurders'
 
Over controle en vertrouwen
 
Boekbespreking 'Athene; het leven van de eerste democratie'
 
Restauratie Irritatie
 
Boekbespreking 'Utopie van de Vrije Markt'
 
De Publieke Dialoog
 
Muziek
 
Kiezen, keuzes maken, beslissen
 
Een stomp in je maag
 
Van werkvraag naar denkvraag
 
Populisme en de keukentafel
 
Slim zijn
 

--> Erik Boers
Gerede twijfel: Philosophisch Politische Akademie Revisited
 
25 jaar geleden: mijn eerste kennismaking met het Socratisch gesprek in Duitsland
 
Geslaagde retraite "Zwijgen en Spreken" op nieuwe locatie bij de Dominicanen
 
Mag ik je wat vragen?
 
De dood van Socrates: een schilderij
 
Echt dwarsdenken
 
Ken je mij?
 
Een boek schrijf je nooit alleen...
 
Een eeuw Internationale School voor Wijsbegeerte: van wijsbegeerte naar bezonnenheid
 
Ondermijnt de smartphone het goede gesprek? Een boekbespreking *
 
Maximes rond succes
 
"Leiders zijn lummels"
 
Herdenken en verhalen: stilstaan bij stilstaan
 
Moed: een experiment
 
Zijn wij wel een bestuur?
 
Kritische boekbespreking: Richard Barrett: The Values-driven Organization
 
Mantelzorg is kantelzorg
 
Diaboloog: twee strijdige willen met elkaar in gesprek
 
Van stellige opvatting naar onderzoekende vraag
 
Een kijkje in de bestuurskamer
 
Antifragiel
 
'Stondpunt', een denkoefening
 
De bloedfabriek en de brave burger
 
Een goed gesprek in de High Tech
 
Hemelvaart 2014: verstilling
 
De lof van het vooroordeel
 
Vier gespreksdeugden
 
Kun je samen nadenken?
 
Bezinnen of beslissen?
 
Mis en scene
 
Karakter versus transparantie
 
Spinoza in bedrijf
 
CSI en Socrates
 
Strepen trekken
 
Het paradoxale gesprek in de taiga (een vervolg)
 
Anastasia, zoemende ceders en het Socratisch Cafe
 
Converseren conserveren in de VS
 
Hannah Arendt, martelares?
 
Acteren en contempleren: de kunst van het weven
 
'Hoe geleerder, hoe verkeerder'
 
Filosoferen: klare taal en taal onklaar maken
 
Filosofie en wilskracht, een korte boekbespreking
 
Kritische boekbespreking: "Theorie U" van C. O. Scharmer
 
Tijd voor een gesprek?
 
Een gesprek over eenheid
 
Een goed gesprek van 3 dagen over afspraak, verantwoordelijkheid, discipline
 
Van lezen naar luisteren
 
Geloven: hoe iets verzonnen is en toch bestaat
 
Boekbespreking: "Identiteit"
 
Koninklijke Dialoog
 
Maximes over Europa en Beschaving
 
Boekbespreking: 'De vermoeide samenleving' van Byung-Chul Han
 
Filosofen zijn spraakmakers, geen afspraakmakers
 
Kampvuurgesprek
 
Over laptops en leidinggeven
 
Stuntelige dialoog
 
Het Socratisch Tweegesprek
 
Overstap naar de politiek
 
Een lastig moment van stilte
 
Cognitieve illusies
 
Meer casussen in een Socratische dialoog
 
Gedichten om de denkruimte te openen
 
Authenticiteit
 
Medea
 
Boekbespreking: 'Socratic Citizenship'
 
Samenwerken in een fractie
 
De Nationale Ombudsman
 
Boekbespreking 'Presterende Bestuurders'
 
Over controle en vertrouwen
 
Boekbespreking 'Athene; het leven van de eerste democratie'
 
Restauratie Irritatie
 
Boekbespreking 'Utopie van de Vrije Markt'
 
De Publieke Dialoog
 
Muziek
 
Kiezen, keuzes maken, beslissen
 
Een stomp in je maag
 
Van werkvraag naar denkvraag
 
Populisme en de keukentafel
 
Slim zijn
 

Jurjen van de Groep

Piek Visser - Knijff

Erica Koch

Brunhilde Legeland

Andert Loman

Pieter Mostert

Maarten Rienks

Links

Blogs
Remember the Alamo! | Erica Koch
 
Gerede twijfel: Philosophisch Politische Akademie Revisited | Erik Boers
 
25 jaar geleden: mijn eerste kennismaking met het Socratisch gesprek in Duitsland | Erik Boers
 
Patientparticipatie: stamelen en tasten door Loudi Langelaan | Blogs
 
Geslaagde retraite "Zwijgen en Spreken" op nieuwe locatie bij de Dominicanen | Erik Boers
 
Meer blogs >>
 
 

Het Nieuwe Trivium BV, filosoferen in organisaties | Postb. 490 5600 AL Eindhoven | 0646118982 | info@hetnieuwetrivium.nl |