Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Overstap naar de politiek | Erik Boers

Een tijdje geleden begeleidden wij gedurende drie avonden een dialoog tussen burgers, boeren en ambtenaren. Het Kempische dorp waar ze wonen en werken staat bol van de spanningen over de uitbreidingen van intensieve veehouderijen. Het lukte goed om achter gesloten deuren een bezinnend gesprek te voeren over de vragen: Wat botst er nou precies? En waardoor raken de mensen gefrustreerd? Centraal daarin stonden drie casussen rond hevige dilemma’s -  representatief voor elk van de drie groepen.

Ten einde (het resultaat van) deze gesprekken goed in te bedden binnen het plaatselijke krachtenveld vroegen zowel de deelnemers als de opdrachtgever (de burgemeester) om een vervolggesprek met de voorzitters van de gemeenteraadfracties. Tot dan toe hadden we de politiek buiten de deur gehouden, om een open onderzoek mogelijk te maken. Hoe houd je die sfeer vast als er politieke partijen, ideologieën en opposities aan tafel schuiven?

We hebben het als volgt ingestoken. De burgemeester opende de bijeenkomst met een hartelijk welkomswoord, inclusief enkele bemoedigende signalen uit de gemeenschap naar aanleiding van de gevoerde gesprekken. Daarna gaf ik als gespreksleider aan hoe we tot nu toe gewerkt hadden en dat het de deelnemers goed gelukt was om in gezamenlijkheid na te denken over vraagstukken die de gemeenschap sterk verdelen. Alle aanwezigen werden uitgenodigd in deze sfeer het gesprek te vervolgen. Om de onderzoeksruimte te openen las ik, overeenkomstig de gewoonte die we hadden opgebouwd, iets voor. Ditmaal geen gedicht, maar een verhaaltje, namelijk de Parabel van de Drie Ringen. De moraal van dat verhaal is: strijd niet om je eigen gelijk, maar toon wijsheid en verdraagzaamheid in je gedrag.

Om ervoor te zorgen dat er een nieuwe gezamenlijkheid ontstond, en niet op voorhand een tweedeling in dialooggroep en fractievoorzittersgroep, splitsten we de hele groep op en lieten we elke fractievoorzitter met een groepje deelnemers praten naar aanleiding van het verslag dat ze gelezen hadden, inclusief de adviezen richting gemeenteraad. Er ontstond een levendig politiek spreekuurtje!

In de volgende ronde kregen alle fractievoorzitters drie minuten p.p. de tijd om te reageren op het verslag: Wat zagen zij als de kern van wat er besproken is? Hoe kijken ze aan tegen dit initiatief en de wijze waarop dat vorm heeft gekregen? Wat zien zij als mogelijkheden en hindernissen? Wat is hun antwoord op de uitgangsvragen? Hoe kijken zij tegen intensieve veehouderij aan? Welke vragen hebben ze?

Vervolgens kwamen alle andere aanwezigen aan het woord met hun persoonlijke reactie daarop: Wat viel op? Wat werkte bemoedigend? Wat was ontmoedigend? Welke vraag dringt zich bij je op? Beide ronden leverden een lijst met vijftien vragen op. En uit die vijftien vragen hebben we er twee gepakt, na de pauze.

* Wat is het probleem?
* Wat is locaal haalbaar?

Naar aanleiding van deze vragen hebben we in een open en onderzoekende sfeer een denkgesprek kunnen voeren. Er kwam een gelaagde probleemanalyse op tafel en er dienden zich een zevental aanzetten tot haalbaar vervolg op.

Zo kwamen burgers, boeren, ambtenaren en plaatselijke politici goed met elkaar in gesprek. Er is een opening naar de politiek gecreëerd. De politiek heeft ook zinvol bijgedragen aan de analyse en oplossingsrichting. Er zijn praktische vervolgactiviteiten gedefinieerd. Maar hoe krijgt dit nu een tastbaar vervolg in deze gemeente; bij de achterbannen van de deelnemers en bij de fracties in de gemeenteraad?

Wordt vervolgd.

 
English

 
25 jaar geleden: mijn eerste kennismaking met het Socratisch gesprek in Duitsland
 
Geslaagde retraite "Zwijgen en Spreken" op nieuwe locatie bij de Dominicanen
 
Mag ik je wat vragen?
 
De dood van Socrates: een schilderij
 
Echt dwarsdenken
 
Ken je mij?
 
Een boek schrijf je nooit alleen...
 
Een eeuw Internationale School voor Wijsbegeerte: van wijsbegeerte naar bezonnenheid
 
Ondermijnt de smartphone het goede gesprek? Een boekbespreking *
 
Maximes rond succes
 
"Leiders zijn lummels"
 
Herdenken en verhalen: stilstaan bij stilstaan
 
Moed: een experiment
 
Zijn wij wel een bestuur?
 
Kritische boekbespreking: Richard Barrett: The Values-driven Organization
 
Mantelzorg is kantelzorg
 
Diaboloog: twee strijdige willen met elkaar in gesprek
 
Van stellige opvatting naar onderzoekende vraag
 
Een kijkje in de bestuurskamer
 
Antifragiel
 
'Stondpunt', een denkoefening
 
De bloedfabriek en de brave burger
 
Een goed gesprek in de High Tech
 
Hemelvaart 2014: verstilling
 
De lof van het vooroordeel
 
Vier gespreksdeugden
 
Kun je samen nadenken?
 
Bezinnen of beslissen?
 
Mis en scene
 
Karakter versus transparantie
 
Spinoza in bedrijf
 
CSI en Socrates
 
Strepen trekken
 
Het paradoxale gesprek in de taiga (een vervolg)
 
Anastasia, zoemende ceders en het Socratisch Cafe
 
Converseren conserveren in de VS
 
Hannah Arendt, martelares?
 
Acteren en contempleren: de kunst van het weven
 
'Hoe geleerder, hoe verkeerder'
 
Filosoferen: klare taal en taal onklaar maken
 
Filosofie en wilskracht, een korte boekbespreking
 
Kritische boekbespreking: "Theorie U" van C. O. Scharmer
 
Tijd voor een gesprek?
 
Een gesprek over eenheid
 
Een goed gesprek van 3 dagen over afspraak, verantwoordelijkheid, discipline
 
Van lezen naar luisteren
 
Geloven: hoe iets verzonnen is en toch bestaat
 
Boekbespreking: "Identiteit"
 
Koninklijke Dialoog
 
Maximes over Europa en Beschaving
 
Boekbespreking: 'De vermoeide samenleving' van Byung-Chul Han
 
Filosofen zijn spraakmakers, geen afspraakmakers
 
Kampvuurgesprek
 
Over laptops en leidinggeven
 
Stuntelige dialoog
 
Het Socratisch Tweegesprek
 
Overstap naar de politiek
 
Een lastig moment van stilte
 
Cognitieve illusies
 
Meer casussen in een Socratische dialoog
 
Gedichten om de denkruimte te openen
 
Authenticiteit
 
Medea
 
Boekbespreking: 'Socratic Citizenship'
 
Samenwerken in een fractie
 
De Nationale Ombudsman
 
Boekbespreking 'Presterende Bestuurders'
 
Over controle en vertrouwen
 
Boekbespreking 'Athene; het leven van de eerste democratie'
 
Restauratie Irritatie
 
Boekbespreking 'Utopie van de Vrije Markt'
 
De Publieke Dialoog
 
Muziek
 
Kiezen, keuzes maken, beslissen
 
Een stomp in je maag
 
Van werkvraag naar denkvraag
 
Populisme en de keukentafel
 
Slim zijn
 

--> Erik Boers
Gerede twijfel: Philosophisch Politische Akademie Revisited
 
25 jaar geleden: mijn eerste kennismaking met het Socratisch gesprek in Duitsland
 
Geslaagde retraite "Zwijgen en Spreken" op nieuwe locatie bij de Dominicanen
 
Mag ik je wat vragen?
 
De dood van Socrates: een schilderij
 
Echt dwarsdenken
 
Ken je mij?
 
Een boek schrijf je nooit alleen...
 
Een eeuw Internationale School voor Wijsbegeerte: van wijsbegeerte naar bezonnenheid
 
Ondermijnt de smartphone het goede gesprek? Een boekbespreking *
 
Maximes rond succes
 
"Leiders zijn lummels"
 
Herdenken en verhalen: stilstaan bij stilstaan
 
Moed: een experiment
 
Zijn wij wel een bestuur?
 
Kritische boekbespreking: Richard Barrett: The Values-driven Organization
 
Mantelzorg is kantelzorg
 
Diaboloog: twee strijdige willen met elkaar in gesprek
 
Van stellige opvatting naar onderzoekende vraag
 
Een kijkje in de bestuurskamer
 
Antifragiel
 
'Stondpunt', een denkoefening
 
De bloedfabriek en de brave burger
 
Een goed gesprek in de High Tech
 
Hemelvaart 2014: verstilling
 
De lof van het vooroordeel
 
Vier gespreksdeugden
 
Kun je samen nadenken?
 
Bezinnen of beslissen?
 
Mis en scene
 
Karakter versus transparantie
 
Spinoza in bedrijf
 
CSI en Socrates
 
Strepen trekken
 
Het paradoxale gesprek in de taiga (een vervolg)
 
Anastasia, zoemende ceders en het Socratisch Cafe
 
Converseren conserveren in de VS
 
Hannah Arendt, martelares?
 
Acteren en contempleren: de kunst van het weven
 
'Hoe geleerder, hoe verkeerder'
 
Filosoferen: klare taal en taal onklaar maken
 
Filosofie en wilskracht, een korte boekbespreking
 
Kritische boekbespreking: "Theorie U" van C. O. Scharmer
 
Tijd voor een gesprek?
 
Een gesprek over eenheid
 
Een goed gesprek van 3 dagen over afspraak, verantwoordelijkheid, discipline
 
Van lezen naar luisteren
 
Geloven: hoe iets verzonnen is en toch bestaat
 
Boekbespreking: "Identiteit"
 
Koninklijke Dialoog
 
Maximes over Europa en Beschaving
 
Boekbespreking: 'De vermoeide samenleving' van Byung-Chul Han
 
Filosofen zijn spraakmakers, geen afspraakmakers
 
Kampvuurgesprek
 
Over laptops en leidinggeven
 
Stuntelige dialoog
 
Het Socratisch Tweegesprek
 
Overstap naar de politiek
 
Een lastig moment van stilte
 
Cognitieve illusies
 
Meer casussen in een Socratische dialoog
 
Gedichten om de denkruimte te openen
 
Authenticiteit
 
Medea
 
Boekbespreking: 'Socratic Citizenship'
 
Samenwerken in een fractie
 
De Nationale Ombudsman
 
Boekbespreking 'Presterende Bestuurders'
 
Over controle en vertrouwen
 
Boekbespreking 'Athene; het leven van de eerste democratie'
 
Restauratie Irritatie
 
Boekbespreking 'Utopie van de Vrije Markt'
 
De Publieke Dialoog
 
Muziek
 
Kiezen, keuzes maken, beslissen
 
Een stomp in je maag
 
Van werkvraag naar denkvraag
 
Populisme en de keukentafel
 
Slim zijn
 

Jurjen van de Groep

Piek Visser - Knijff

Erica Koch

Brunhilde Legeland

Andert Loman

Pieter Mostert

Maarten Rienks

Links

Blogs
Remember the Alamo! | Erica Koch
 
Gerede twijfel: Philosophisch Politische Akademie Revisited | Erik Boers
 
25 jaar geleden: mijn eerste kennismaking met het Socratisch gesprek in Duitsland | Erik Boers
 
Patientparticipatie: stamelen en tasten door Loudi Langelaan | Blogs
 
Geslaagde retraite "Zwijgen en Spreken" op nieuwe locatie bij de Dominicanen | Erik Boers
 
Meer blogs >>
 
 

Het Nieuwe Trivium BV, filosoferen in organisaties | Postb. 490 5600 AL Eindhoven | 0646118982 | info@hetnieuwetrivium.nl |