Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

De Publieke Dialoog | Erik Boers

In zijn boek “Rituelen van beraadslaging” (2006) gaat Bas van Stokkom op zoek naar manieren om de ‘deliberatieve democratie’ gestalte te geven. Deliberatieve democratie omschrijft hij, naar Jon Elster, als: een collectief gesprek in een groep van gelijken, waarbij getracht wordt een gedeelde visie te bereiken over zaken die van gemeenschappelijk belang zijn. De uitkomsten van dit gesprek worden bepaald door goede redenen, niet door de hoeveelheid van stemmen.

Criteria voor deliberatie zijn voor Van Stokkom:
1. Gelijke inbreng
2. Uitwisseling van argumenten
3. Consensusvorming

Deze criteria gebruikt hij om twee vormen van interactieve beleidsvorming, nl. ‘het burgerforum’ en ‘het belanghebbendenoverleg’ de maat te nemen. Als alternatief introduceert hij ‘de burgerkamer’. De criteria en lessen uit het boek van Van Stokkom nemen wij mee in de manier waarop wij de Socratische Dialoog ombouwen tot wat wij noemen ‘de publieke dialoog’.

De Publieke  Dialoog is een bezinnend gesprek in een kleine, besloten kring (10 deelnemers). Rond een specifiek vraagstuk (bijvoorbeeld Megastallen) proberen vertegenwoordigers van relevante ‘partijen’ uit de gemeenschap (bijvoorbeeld boeren, burgers, actiegroepen, ambtenaren, huisarts, veearts) te achterhalen waar het nu eigenlijk om draait en wat dat betekent voor goed samenleven in deze gemeenschap. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van enkele recente dilemma’s, waarvoor de deelnemers zichzelf geplaatst zagen. Indien nodig worden deskundigen over deelaspecten geraadpleegd. De samen vastgestelde inzichten en kernvragen worden doorgesproken met de opdrachtgever (bijvoorbeeld de burgemeester). In een later stadium wordt het resultaat in een vertrouwelijk gesprek aan de vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek (bijvoorbeeld de fractievoorzitters) overgedragen.

Enkele toelichtingen:

-          Het is een publieke dialoog, omdat het onderzoek gericht is op het goed samenleven in deze gemeenschap.
-          Het gesprek vindt in kleine kring plaats, zodat iedereen echt mee kan spreken.
-          Het gesprek vindt achter gesloten deuren plaats, zodat men zich kwetsbaar kan opstellen.
-          Tijdens het gesprek zijn politici afwezig, zodat men vraagstukken kan onderzoeken in plaats van beleid of ideeën te verdedigen.
-          We werken met reële praktijkproblemen die al achter ons liggen, zodat er gereflecteerd kan worden de neiging tot oplossen onderdrukt wordt.
-          Deze dilemma’s zijn afkomstig van de aanwezige gesprekspartners, zodat het gesprek een oprecht karakter krijgt, zonder af te glijden naar abstractie.
-          Het achterhalen van de juiste feiten door het raadplegen van deskundigen draagt sterk bij aan het bijstellen van de eigen mening, blijkt uit studies.
-          Er wordt gezamenlijk vastgesteld wat de het gedeelde inzicht is, om welke kernvraag het draait en waar de kern van het meningsverschil zit.
-          Deze inzichten worden gedeeld met de politiek verantwoordelijken, in de verwachting dat zij dit serieus nemen en er een vervolg aan geven.

Momenteel zijn we bezig om varianten van deze methode toe te passen op aanvraag van verschillende gemeenten.

 
English

Erik Boers

Dorien Brunt

Erica Koch

Brunhilde Legeland

Pieter Mostert

Maarten Rienks

Links

Blogs
Verkiezingsuitslag en Morele Intuities | Erik Boers
 
Leer de juiste woorden | Erik Boers
 
Online intervisie, mijn standpunt herzien | Erica Koch
 
Hoezo ambulantisering | Erik Boers
 
Ervaringen met online intervisie en werkzame bestanddelen | Erica Koch
 
Meer blogs >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |