Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

De Nationale Ombudsman | Erik Boers

“Vertrouwen is geen abstract begrip, maar het resultaat van concrete contacten, van dag tot dag. Zonder dialoog blijft de ander buiten beeld en wordt hij een object in plaats van een mens van vlees en bloed. Die dialoog vormt de kern van ons samenleven.

De dialoog is niet altijd een gemakkelijk gesprek en vraagt bovendien tijd, inzet en moed. Bij gebrek aan die moed zien we te vaak een rechtsstrijd of politieke strijd ontbranden …

Laten we elkaar aanspreken op onze vooroordelen. Maak het tot een moeilijk gesprek. Maar toon steeds de moed tot deze dialoog.”

Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman. Uit zijn ‘Burgemeester Daleslezing’, NRC 21/22 januari 2012

 
English

Erik Boers

Dorien Brunt

Erica Koch

Brunhilde Legeland

Pieter Mostert

Maarten Rienks

Links

Blogs
Verkiezingsuitslag en Morele Intuities | Erik Boers
 
Leer de juiste woorden | Erik Boers
 
Online intervisie, mijn standpunt herzien | Erica Koch
 
Hoezo ambulantisering | Erik Boers
 
Ervaringen met online intervisie en werkzame bestanddelen | Erica Koch
 
Meer blogs >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |