Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief november 2013

Dialogen rond intensieve veehouderij
Boeren moeten straks verplicht de ‘omgevingsdialoog’ aan gaan. Maar hoe doe je dat, met elkaar in gesprek gaan? Het was één van de vragen die aan bod kwam tijdens een door Netwerk De Peelhorst georganiseerde tweedaagse training, waaraan naast ondernemers en maatschappelijke organisaties als de Milieufederatie ook gemeenteambtenaren deel namen. Het Nieuwe Trivium is gevraagd deze training mede vorm te geven.

CSI en Socrates
Hoe zet je (forensische) wetenschappers aan tot een oprecht en persoonlijk zelfonderzoek?
Dat valt niet mee, maar is wel degelijk mogelijk ondanks – of wellicht dankzij hun ingeboren scepsis. Klik hier voor het weblog.

Voornemens waarmaken:
3-daagse training wilskracht + Programma ‘Wilskracht in organisatie’
Over het bestaan en het belang van de menselijke wil is door de eeuwen heen geredetwist door filosofen. In onze actiegerichte samenleving wordt er echter voortdurend een appél gedaan op wilskracht ('Stel doelen en realiseer die!') en zelfbeheersing ('Bezwijk niet voor verleiding en verslaving!'). Hoe zit dat nu eigenlijk met die wilskracht van ons? Waarom stellen we voortdurend dingen uit? En wat kan ik doen om mijn voornemens nu wel waar te maken?
Een 3-daagse training voor wie wilskracht wil doorgronden, ontwikkelen en op de juiste manier (doen) inzetten. Start dinsdag 4 februari 2014. Zie onze website voor overige data en kosten.
Als organisatie, afdeling of projectteam voornemens waarmaken? Dat kan met ons programma ‘Wilskracht in organisatie’. Lees meer over dit programma op onze website of neem rechtstreeks contact op met Erik Boers of Maarten Rienks.

Socratische dialoog in uw onderwijsprogramma
Wij worden regelmatig gevraagd een gastcollege te geven of module te verzorgen als onderdeel van een onderwijsprogramma. Leren reflecteren op basis van de socratische dialoog geeft verdieping aan uw curriculum. Studenten krijgen beter zicht op hun leervragen en ontwikkelen vaardigheden die onmisbaar zijn bij zelfonderzoek en dialoog.
Lees hier over de ervaring bij de Master Leren en Innoveren aan Stoas Wageningen.

"Crisis what crisis?"
Wat er ook gebeurt, we blijven zoeken naar nieuwe vormen van maakbaarheid, controle, sturing,
grip … Seneca betoogde dat de grootste frustraties in het leven worden veroorzaakt door ons onvermogen ons te verhouden tot een tegenvallende realiteit die wij maar al te vaak ervaren als onrecht. Het onder ogen zien van die realiteit is geen eenvoudige opgave inderdaad maar wellicht wel ‘realistisch’. Hoe gaan we om met noodlot en tragedie in organisaties?
Katja van der Elst begeleidt in verschillende organisaties gesprekken over deze thematiek.

Karakter versus transparantie
Met het toepassen van de Kardinale Deugden aan het eind van een dialoog werken we aan karaktervorming als opstap naar wijsheid. Maar hoeveel kans van slagen heeft dat in een samenleving die hamert op transparantie?  Klik hier voor het weblog.

Aandacht en afleiding [door: Pieter Mostert]
We kennen het allemaal: de noodzakelijke afleiding om ons te kunnen concentreren! Even wandelen, naar buiten staren of naar het toilet voordat je die beslissende alinea schrijft, spelen met de penpunt voordat je de knoop doorhakt. Het lijkt alsof je niet met de kwestie bezig bent, maar niets is minder waar. Je bent volop geconcentreerd. Zo werkt dat.  Maar we storen ons aan collega’s die tijdens het overleg met ander werk bezig zijn, bij voorkeur onzichtbaar op hun tablet of smartphone.
Dat willen we niet.
Van Socratische gesprekken wordt gezegd dat je die het beste kunt voeren in een verstilde omgeving waar niets je afleidt, waar je 100% bij het gesprek kunt zijn. Maar is dat wel zo? Een bekende uitzondering is het wandelgesprek: socratische gesprekken gedijen tijdens het wandelen. Al weer een stap verder gaat het socratisch gesprek tijdens een treinreis; afleiding volop. Twee keer heb ik zo’n gesprek geleid terwijl we met de ‘Zephyr’ van Denver naar San Francisco reisden. Het veranderende en fascinerende landschap werd deel van het gesprek; het was allerminst een afleiding. De laatste tijd leid ik socratische gesprekken terwijl tegelijkertijd heel praktische zaken moeten worden bekeken of veranderd. Zo heb ik onlangs zo’n gesprek gecombineerd met concrete wandeloefeningen en -adviezen voor twee mensen die van Johannesburg naar Kaapstad (1500 km) wilden wandelen. En socratische gesprekken in de keuken – een grote vraag bespreken terwijl je samen kookt – zijn zeer aan te bevelen. Haal het socratische gesprek uit zijn isolement!

Open inschrijving
Graag brengen wij u nog eens onze trainingen ‘de Socratische methode’ , de kunst van het vragen stellen en het aan het denken zetten, en ‘Dialoog & Interventiekunde’ , weerstand benutten, onder de aandacht. Ook in 2014 kunt u zich voor deze trainingen aanmelden. Klik hier voor de agenda.

Samenwerking met Erica Koch geïntensiveerd
Erica Koch werkt als organisatieadviseur, trainer en coach. Haar warme belangstelling voor praktische filosofie was de aanleiding om naast andere netwerken vele jaren geleden een verbinding met Het Nieuwe Trivium aan te gaan. De laatste paar jaren is de samenwerking verder geïntensiveerd. Onlangs werden wij door Divosa benaderd met de vraag of wij een training willen begeleiden waarbij de Socratische dialoog als intervisievorm wordt aangeleerd. Erica gaat hier namens Het Nieuwe Trivium vorm aan geven. Klik hier als u de flyer die verspreid wordt binnen de sociale diensten wilt lezen.

Gedicht: IJle gezeglijkheid

dat je bent een denkend beginsel dat
huist in het woud van je vlees, een
latente meertaligheid die is bespikkeld
met het venijn van warmbloedigheid
en ligt weg gevouwen in de duistere
nis van het vochtige frutsel van
waaruit de kloof in je wezen zo
wijs is gemaakt dat de

ijle gezeglijkheid

zich als gemoed in je vast
heeft kunnen bijten:
dat aan te rillen en terug te
kaatsen tot de misère van de
eeuwigheid je omvat,
is de lol die je trapt en
die je krijgt in ruil voor
de pijn van je einde

Henk van der Waal (1960), ‘IJle gezeglijkheid’, uit Tirade 436 (december 2010)

Boektip: 'Carmiggelt gedundrukt’ (prachtig vormgegeven boekje met alledaagse ervaringen vol praktische wijsheid uitgegeven ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Simon Carmiggelt op 07 oktober 2013).

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 040 – 2961984.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |