Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Strepen trekken | Erik Boers

Wij mensen zijn strepentrekkers. “Tot zover en niet verder!” De strepen die we trekken geven ons houvast, het idee dat we onszelf (en de rest) in de hand hebben. Ze bepalen onze identiteit: hier hou ik op. “Hier houdt het, wat mij betreft, op!”

Maar wat als duidelijk getrokken grenzen toch overschreden worden?

Heeft Assad nu wel of niet de ‘red line’ van Obama overschreden? Afgezien van het feit dat op dit moment nog niet definitief vaststaat wie Sarin heeft gebruikt, is ook de formulering van die ‘red line’ een jaar geleden niet zeer welomlijnd:

 “We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line for us is where we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation”.

Inmiddels is er politiek getouwtrek ontstaan over het onder toezicht stellen van chemische wapens door het regime van Assad. Dat spel zorgt ervoor dat Obama, waarschijnlijk tot zijn opluchting, niet op zijn strepen hoeft te gaan staan.

Een ander geval van grensoverschrijdend gedrag deed zich voor op 2 september jl.. Toen werd bekend gemaakt dat de  Voyager 1, gelanceerd in september 1977, ons zonnestelsel heeft verlaten.  Of toch niet? De interpretaties van de gegevens roepen veel vragen op. Bovendien is die grens tussen heliosfeer en interstellaire ruimte een hele dikke streep (een paar miljard kilometer). Wanneer ben je daar precies overheen? Volgens de laatste berekeningen heeft de Voyager 1 een jaar geleden die grens gepasseerd. Een weten met terugwerkende kracht.

Wij trekken strepen om houvast te creëren, maar als puntje bij paaltje komt blijken strepen toch minder eenduidig dan we hoopten. Is dat erg?

Ook Socrates trekt strepen in zijn gesprekken: hij gaat op zoek naar definities (letterlijk  ‘grensbepaling’) van begrippen als rechtvaardigheid of moed. In ons Vrije Ruimte Praktijkboek wijden we daar een praktijkwijzer aan (#66 Definitiegesprek). Een leuke oefening om te doen, maar pittig. Het valt namelijk niet mee om een begrip tegelijkertijd volledig te omschrijven en af te bakenen van andere begrippen. Daar waar je een helder onderscheid meent te hebben gevonden ontstaan - al doorsprekend -  barsten in het mooie bouwwerk. Is dat erg? Nee, want het grensoverschrijdend gesprek met de ander brengt je toch een stapje verder in het begrijpen van de menselijke werkelijkheid, die nu eenmaal niet zo helder en welomlijnd is.

Filosofie is leren te sterven. We blijven strepen trekken om deze keer op keer uit te wissen tot we de eindstreep, onze persoonlijke deadline, gehaald hebben.

 Ik trok een streep

Ik trok een streep:
tot hier,
nooit ga ik verder dan hier!

Toen ik verder ging,
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.

De zon scheen
en overal zag ik mensen,
haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep,
iedereen ging verder.

Uit: Toon Tellegen: Daar zijn woorden voor, 2007

 
English

Erik Boers

Dorien Brunt

Erica Koch

Brunhilde Legeland

Pieter Mostert

Maarten Rienks

Links

Blogs
Verkiezingsuitslag en Morele Intuities | Erik Boers
 
Leer de juiste woorden | Erik Boers
 
Online intervisie, mijn standpunt herzien | Erica Koch
 
Hoezo ambulantisering | Erik Boers
 
Ervaringen met online intervisie en werkzame bestanddelen | Erica Koch
 
Meer blogs >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |