Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Converseren conserveren in de VS | Erik Boers

Onlangs ontving ik een email met de volgende aanhef:

“Hallo Erik,

Het Socratisch gesprek in Indianapolis is goed gegaan, als ik dat zelf mag zeggen. Er waren 40 deelnemers plus een aantal mensen die later binnenkwamen om te kijken hoe het liep. Hartelijk dank voor je advies. Vooral de tip om duidelijke instructies te geven en goed rond te lopen waren heel belangrijk. Ik kreeg daarna veel positieve feedback over de gespreksvorm. Dit wordt waarschijnlijk een terugkerende activiteit bij de jaarlijkse conferentie, volgend jaar in San Francisco (!).”

Het bericht was afkomstig van Bill Wei, als natuurkundige werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de functie van Senior Conservation Scientist. Hij had ons in november 2011 ingehuurd om een congres over Restauratie Ethiek (mede) vorm te geven (zie het blog Restauratie Irritatie). Bill raakte zo gecharmeerd van deze werkwijze om met een grote groep professionals van diverse pluimage een verdiepend gesprek te voeren dat hij de training de Socratische Methode is gaan volgen, enkele Socratische Cafe’s bezocht om te oefenen en zijn werkomgeving is gaan interesseren voor het toepassen van de Socratische Methode. Regelmatig klopt hij bij ons aan voor bestaande praktijkwijzers en advies hoe deze toe te passen in specifieke settings.

De onderzoeksvraag in dit onderdeel van de jaarlijkse AIC- conferentie (American Institute for Conservation) luidde:

 “What is the value of conservation?”

Na een ronde korte betogen van niet langer dan anderhalve minuut (zandlopertje) in subgroepen van acht, volgden enkele vragenrondes om een gelijkhebberige discussie te vermijden en diepgang te bewerkstellingen.

Als resultaat van het onderzoek in de subgroepen werden opgedane inzichten en opgedoken vragen verzameld. Een selectie:

* Value or values?
* Are values shared across cultures? Across time?
* How do we deal with the intangible aspects of the physical artifact?
* If the value of conservation is that it preserves cultural heritage, how do we justify the value of cultural heritage?
* Positioning material culture with the richness of human engagement.
* How has the value of the conservator changed over time?
* How do we balance our role as interpreters with our ideal of neutrality?
* Value is a term loaded with tension between the material and intellectual.

Verderop in zijn email gaf Bill aan wat mensen waardeerden aan het gesprek (‘the value of conversation’):

 “De mensen vonden het prettig om dieper in te gaan op de materie zonder tegenspraak (‘vrije ruimte’). Zij ontdekten dat ze het antwoord op deze fundamentele vraag tegenover hun klanten en geldschieters toch niet zo goed formuleerden als zij dachten. En vooral:  iedere subgroep vond dat het gesprek hen als professionele collega’s dichter bij elkaar bracht. “

Een deelnemer verwoordde het als volgt:

“I leave better able to articulate the societal importance of what we do and secure in the knowledge that others grapple with the same issues”.

Wat een begeesterde klant allemaal niet weet te bewerkstelligen op eigen kracht! En wat een waardevolle manier om Socrates’ conversaties te conserveren! 

 
English

Erik Boers

Dorien Brunt

Erica Koch

Brunhilde Legeland

Pieter Mostert

Maarten Rienks

Links

Blogs
Verkiezingsuitslag en Morele Intuities | Erik Boers
 
Leer de juiste woorden | Erik Boers
 
Online intervisie, mijn standpunt herzien | Erica Koch
 
Hoezo ambulantisering | Erik Boers
 
Ervaringen met online intervisie en werkzame bestanddelen | Erica Koch
 
Meer blogs >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |