Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief november 2012

Publieke dialoog met een gouden randje
Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief hebben wij onze ervaring dit jaar ingezet binnen het publieke domein. Voor de Provinciale Raad Gezondheid Noord Brabant hebben wij een serie dialogen tussen burgers, boeren en ambtenaren over spanningsvelden rondom de intensieve veehouderij begeleid. Die dialogen hebben op een positieve manier de aandacht getrokken van de provincie en rijksoverheid. Dit heeft geresulteerd in een wel heel speciaal bezoek; namelijk dat van Hare Majesteit de Koningin. Zij schoof drie kwartier aan en ging samen met de overige tien deelnemers nadenken over dit lastige thema in het Brabantse. Dat voelt toch als een kroon op ons werk; een stimulans om het denkgesprek niet enkel binnen organisaties, maar ook in de publieke ruimte vorm te geven.
Klik hier om het weblog te lezen.

In de publicatie "Vertrouwen komt te voet, maar niet vanzelf" wordt verwezen naar bovenstaande dialogen die een prominente plaats innemen. Deze publicatie is binnenkort openbaar.

Oprichting Studiegroep Publieke Dialoog
Voortbordurend op onze expertise in het begeleiden van denkgesprekken binnen organisaties, willen we de komende jaren ervaring opdoen in en methoden ontwikkelen voor het voeren van Socratische Dialogen in de publieke ruimte. Het publieke domein is voor ons echter redelijk onbekend terrein. Daarom hebben we een studiegroep opgericht om ervaringen te delen, methodes te ontwikkelen, theorie te vormen op dit vlak. De inzet is om komend jaar vier keer een middag/avond bij elkaar te komen. Lees hier meer.

Pieter Mostert
In oktober jl. is het nieuwste boek van Pieter “101 vuistregels voor het onderwijs” gepresenteerd. Hierin geeft hij in heldere taal zijn kijk op onderwijsvakmanschap. Dat resulteert in 101 goed overdachte tips voor evenzoveel onderwijssituaties. Als filosoof staat Pieter garant voor diepgang, scherpzinnigheid en een knipoog voor de humor.
Wij zullen Pieter missen nu hij aangekondigd heeft zich vanaf maart 2013 definitief te vestigen in Zuid-Afrika, het land dat hij sinds 2002 regelmatig bezocht.

Twee vliegen in één klap
Maarten Rienks verzorgde voor een beleidsafdeling een programma 'Strategisch beraad' met een doorlooptijd van 10 maanden. De ambitie was om de strategische oriëntatie te versterken én de onderlinge samenwerking te verbeteren. In overleg met de medewerkers is een programma samengesteld waarin onder meer dialoog, morele oordeelvorming en illusieonderzoek aan de orde kwam. Echt tijd nemen voor elkaar en op een verdiepende wijze in gesprek zijn over kleine en grote vraagstukken die spelen in het vak, het team en de organisatie is zo goed bevallen dat er volgend jaar een vervolg komt. Heb jij ook meedere vliegen te vangen en ben je benieuwd naar wat een dergelijk programma voor jou en je collega's kan betekenen? Maak dan een afspraak voor een oriëntatiegesprek.

Scholingsaanbod
Wij zien steeds vaker de beweging van ‘onderhandelen’ naar die van ‘de dialoog’. Om de juiste antwoorden te vinden, tijdens de dialoog zul je eerst de juiste vragen moeten stellen. Een stap die we te makkelijk overslaan.
Wij ondervinden in de praktijk dat adviseurs, managers, bestuurders en beleidsmakers zich dat steeds vaker realiseren en behoefte hebben aan ondersteuning hierbij. Daarom hebben wij een extra open training in ‘de Socratische methode’ ingepland. Deze staat gepland van 13 t/m 15 maart 2013 en wordt bij voldoende deelnemers verzorgd door Katja van der Elst bij het ISVW te Leusden. Meer over ons scholingsaanbod vindt u terug onder het kopje wat wij doen op www.hetnieuwetrivium.nl .

Intervisie
Elke maand komen we een avond met maximaal 10 personen bijeen voor tweeënhalf uur intervisie in de prachtige werfkelder van Lazuli te Utrecht. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via info@hetnieuwetrivium.nl .

Bundel Leergang Vrije ruimte
Net als in 2011 wordt er naar aanleiding van de bijdragen van deelnemers aan de afgelopen oktobermodule van onze Leergang Vrije ruimte weer op kleine schaal een bundel uitgegeven waarin deze verzameld zijn. De bundel heeft de titel ‘afspraak, verantwoordelijkheid, discipline’.

Dialoogcoach
Twee buzzwords kwamen bij elkaar in de aanvraag van een klant: of wij dialoogcoach willen zijn van een commercieel management team? Wij lieten ons niet afschrikken door dit neologisme, want het biedt ons een prachtige gelegenheid om een jong MT aan de slag te zien en ter plekke te verleiden tot een meer onderzoekende houding in het gesprek.

Gedicht: Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen
als ik voel, dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

‘Luisteren’ van Leo Buscaglia (1924 – 1998)

(Onlangs voorgelezen bij het begin van een Werkatelier Herbestemming - Rijksadvies Cultureel Erfgoed).

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 040 – 2961984.
Wij zijn te volgen via Linkedin en Twitter.
Via onze linkedin-groep houden wij u op de hoogte van onze publicaties, ervaringen etc.. 

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |