Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief april 2018

Het recht op traagheid

Waarom zouden wij
u en ik
niet gerechtigd zijn
tot traag / leven.
Tot zeer / traag / leven.
Alle apparaten
mag u / uitzetten.
Stilstaan is
geoorloofd. Ten volle.
U mag ook
de ogen / sluiten.
Voor alles.
Zelfs eraan denken
hoeft niet.
U hoeft niet te antwoorden.
U hoeft
niet / verder.
U mag hier blijven.
U hoeft / dit gedicht
niet uit te lezen.

ALEXIS DE ROODE (1970)


Remember the Alamo!

Voor een groot internationaal High tech bedrijf hebben wij een 3-daags programma Influencing & Accountability verzorgd in Austin, Texas. Erica Koch heeft hierover een weblog geschreven.
Klik hier om dit te weblog te lezen.

Fascinatie
Piek Visser-Knijff heeft een fascinatie voor alledaagse gesprekken. In dit blog schrijft ze over een veelvoorkomend verschijnsel waarbij iemand zegt ‘Ik vond het zo’n fijne training!’ en de ander reageert met ‘Het wás ook een fijne training!’. Wat gebeurt er in zo’n gesprek? Wat doen de sprekers met deze uitingen? Lees hier hoe Piek het ziet.

Individuele begeleiding
Professionals die doorgroeien naar een leidinggevende functie, managers die doorgroeien naar een directiefunctie: in de loop der jaren hebben we heel wat mensen in uiteenlopende branches individueel begeleid bij het vormgeven aan het goede (werk)leven. Reflectie, confrontatie, bemoediging, ontnuchtering, analyse, aanscherping van diplomatieke vaardigheden in een traject van minimaal een half jaar met maandelijkse gesprekken. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u een oriënterend gesprek aanvragen via info@hetnieuwetrivium.nl.

‘Verbeelding’: essay Maand van de Filosofie, geschreven door Femke Halsema
Femke Halsema gaat in op de lastige verhouding tussen verbeelding en macht.
Zij onderzoekt of verbeeldingsrijke vergezichten vallen te verzoenen met de politieke praxis.
‘Verbeelding’ vormt ook het thema van ons Socratisch Café Eindhoven in april.

Kapeldag
Half november vorig jaar heeft Erik Boers 120 rechters/griffiers helpen nadenken over keuzes maken en samenwerken n.a.v. het Sporenspel van de NFI. De aanwezigen krijgen een ‘crime scene’ te zien en moeten keuzes maken welke voorwerpen ze op sporen willen laten onderzoeken. Het budget is echter beperkt. Hoe besluit je welke voorwerpen het meest cruciaal zijn? Bij de aftrap nodigde Erik de mensen uit om op Socratische wijze, dat wil zeggen: ‘professioneel onnozel’, met elkaar in gesprek te gaan. Begrijp elkaar niet te snel! Een cartoonist observeerde de bijeenkomst en toonde aan het eind haar visie. De introductie van Erik zag zij zo: klik hier.

Praktische wijsheid in een overgereguleerde wereld
Aan regels heb je niet genoeg om zorgvuldig te handelen als professional: situaties moeten geduid, regels geïnterpreteerd. Vaak moeten regels naar de hand worden gezet. Niet alles kun je namelijk langs een lat leggen. Klik hier om het door Erik Boers geschreven weblog verder te lezen.

Cursus Publieke Bezinning (Werkplaats Publieke Bezinning)
Hoe geef je open denkgesprekken rond lastige vraagstukken in de samenleving vorm? Wanneer hebben ze meerwaarde? En welke meerwaarde is dat dan? Hoe verhouden deze gesprekken zich tot de democratische besluitvorming?
Niet alleen Het Nieuwe Trivium maar ook de Werkplaats Publieke Bezinning begeleidt dergelijke gesprekken. Ze merken echter ook dat steeds vaker deelnemers zelf met de vaardigheden aan de slag willen binnen hun eigen organisaties. Vanuit die behoefte is er een training ontwikkeld die we graag onder je aandacht willen brengen. In de training “publieke bezinning bij lastige vraagstukken”, die voor dit najaar staat gepland, wordt er geoefend met (Socratische) gespreksvaardigheden en met het voeren van een dialoog tussen meerdere partijen. Deelnemers geven zelf inhoudelijk richting aan de training. Je leert langs intensieve persoonlijke en groepsfeedback effectiever om te gaan met maatschappelijk lastige kwesties. Klik hier voor meer informatie over de training.

Cursus Kritisch Denken (Piek Visser - Knijff)
Tijdens de tweedaagse cursus Kritisch Denken (17 en 24 mei) word je getraind als kritisch denker. Als kritisch denker zeg of schrijf je niet zo maar wat. Je bent kritisch ten aanzien van je eigen oordelen en die van anderen. Je overdenkt je boodschap, je argumenten en je hebt een basis voor je oordeel. Je kunt aannames en veronderstellingen expliciteren, toetsen en een plek geven. Je bent je bewust van mogelijke bezwaren en neemt die kritisch mee in je afweging. Zodoende kan je tot een weloverwogen oordeel komen over dat wat voor jou van belang is of dat wat jij wil doen.
Tijdens deze cursus leer je kritisch denken aan de hand van de methode Kritisch Denken met Rationale (http://www.rationaleonline.com). Je krijgt bij aanmelding een schriftelijke opdracht, waar we tijdens de cursus mee gaan werken. Bij de prijs voor de tweedaagse is een licentie voor een jaar lang gebruik van Rationale Extra & het E-boek “Kritisch Denken, Redeneren en Betogen met Rationale”  (totaal t.w.v. 90 euro) inbegrepen. Tijdens de cursus heb je een laptop nodig voor het gebruik van Rationale. Instructies voor gebruik van het programma & de licentie ontvang je voor aanvang van de tweedaagse. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Filosoferen in de klas voor leraren uit IJsland
Een groep IJslandse docenten bezoekt in juni enkele scholen in Nederland. De reisorganisatie nam contact met ons om een workshop over ‘filosoferen in de klas’ in het programma op te nemen. Wij hebben deze opdracht doorgespeeld naar Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter van www.lerenfilosoferen.nl; auteurs van het speelse boekje “Filosoferen aan de keukentafel”.  

Workshop Helder Denken & Communiceren 1-op-1
Onlangs heeft trainer Piek Visser-Knijff een traject afgerond dat gebaseerd was op de workshop Helder Denken & Communiceren, maar dan in een één-op-één-setting. In een paar gesprekken hebben Piek en de deelnemer haar wijze van communiceren besproken en welke denkpatronen daar aan ten grondslag liggen. Daarna onderzochten zij hoe de deelnemer haar gedachten en communicatie zou kunnen aanpassen. Bewust vertragen, bleek de sleutel. Zowel in haar denken, als in de communicatie met anderen. We hebben voor haar passende en praktische strategieën bedacht om dit toe te passen. Wil jij in gesprek over jouw wijze van denken en communiceren?
Neem contact met ons op via 06 – 4611 8982.

Retraite Zwijgen en Spreken: een driedaags Meditatief Socratisch Gesprek in het najaar: Wanneer Zwijgen, Wanneer Spreken? (Peter van Hooft)
Ook in de wijsgerige retraite van dit najaar willen we de ‘Vrije Kunsten’ van Het Nieuwe Trivium combineren met aandacht meditatie. De dialectica als onderzoekend spreken, de grammatica als het vormgeven van onze woorden op schrift en de retorica als een vrijmoedig spreken, combineren we met de stilte en rust van aandacht meditatie. Zo kom je zwijgend tot jezelf, om je van daaruit, bezinnend schrijvend en sprekend, te verbinden met de ander. Dit laatste doen we in de vorm van een Socratisch Gesprek, waarin de bovengenoemde elementen een plek krijgen. Daarnaast vergeten we ook ons lijf niet (we doen aan yoga en gaan ook wandelen) en we lezen een wijsgerige tekst die ingaat op het thema: Wat doet je zwijgen? Wat doet zwijgen met je? Wat zegt zwijgen? Laten we daar eens over spreken (en zwijgen). We doen dat in een eeuwenoud Belgisch klooster met mooie gastenkamers waar het goed toeven is. Daarnaast hebben we de beschikking over een eigen gespreks- en meditatieruimte. Met de (sterk aanbevolen) mogelijkheid de avond daarvoor te arriveren. Als je belangstelling hebt, geef je dan via info@hetnieuwetrivium.nl op, want we willen graag, vooraf al, een ieder spreken over dit thema.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut. Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden.  

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |