Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief november 2016

Schittering

Verlegen maakt iemand 
op zijn mooist, siert hem 
van binnen

Verstrikt in aarzelingen 
houdt hij het schichtig 
voor gezien 

Trilt hij van twijfel of 
is het inspanning zijn 
hand niet te laten vangen 
door gebaar, zijn mond door woord? 

Door afwezigheid 
schittert hij even 

Dan kiest hij opnieuw zijn naam 
en stelt zich handenschuddend voor.

J. Bernlef


Een hedendaags model van publieke dialoog
'Een hedendaags model van publieke dialoog' is de titel van het interview wat Erik Boers en Dorien Brunt gaven ter gelegenheid van de eerder dit jaar uitgebrachte bundel 'Publieke Bezinning, socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken’.
Dit interview is opgenomen in iFilosofie #23. Klik hier om deze interview-clip te bekijken.

 

In het verlengde hiervan verrichten we in het publieke domein de volgende activiteiten:
Een interviewtraining voor WIJeindhoven: Wij zijn gevraagd mede vorm te geven aan een experiment waarin bewoners van Eindhoven de kwaliteit van de dienstverlening van WIJeindhoven helpen onderzoeken.
Masterclass Publieke Bezinning tijdens werkconferentie: op 31 oktober jl. organiseerde de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkconferentie met het thema 'Passend contact met de provincie'. Wij zijn gevraagd daaraan een bijdrage te leveren. 
Symposium Provincie Noord-Brabant: Wij zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan het symposium wat de Provincie Noord-Brabant organiseert over het voeren van zorgvuldige gesprekken rondom publieke vraagstukken; ervaringen en lessen van onder andere het Urgentieteam Veehouderij.
Publieke dialoog georganiseerd door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Waddenacademie: Duikers, provincie, cultureel-erfgoed professionals en UvA onderzoekers staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over het VOC wrak BZN17. (Bekend van jurk: http://www.nemokennislink.nl/publicaties/opgedoken-jurk-heeft-onderzoek-nodig.) Hoogste tijd voor een bezinnend gesprek wat wij mogen begeleiden.

 

Try-out Beschouwburg
De beschouwburg is een theatrale vorm van het Socratisch gesprek over een heet hangijzer in de samenleving. Op 18 juli jl. vond de eerste try-out in Eindhoven plaats rond het thema: Armoede in Eindhoven. Drie verschillende partijen die vaak tegenover elkaar lijken te staan, deelden hun gewetensvragen met elkaar en met het publiek. In dit geval ging het om een bijstandmoeder, een hulpverlener die keukentafelgesprekken voert en een verantwoordelijke ambtenaar. 
Klik hier als u een verslag van deze eerste try-out wilt lezen.
Voor komend voorjaar staat de volgende beschouwburg gepland in het Parktheater te Eindhoven.

 

Cursus Publieke Bezinning
De cursus Publieke Bezinning is een driedaagse cursus waarbij er Socratische dialogen gevoerd worden over maatschappelijke vraagstukken. Er wordt geoefend met en gereflecteerd op het inzetten van Socratische dialogen tussen meerdere partijen en over maatschappelijk lastige kwesties. Deze cursus is bedoeld voor beleidsambtenaren, wethouders, griffiers, maatschappelijke organisaties en mensen met belangstelling voor Socratische dialogen onder spanning.
Wij organiseren deze cursus van 17 t/m 19 mei 2017. Klik hier voor verdere informatie.

 

Ethiek café
Na de try-out van het Ethiek Café in april bij een opdrachtgever in het bankwezen zijn wij gevraagd een bijdrage te leveren aan de onlangs gehouden ambassadeursdag. Commercial Cliënts binnen die zakenbank is bezig met een groot verandertraject en geven aan vaak moeite te hebben met bepaalde (inhoudelijk complexe) dilemma's. Tijdens zo’n ethiek café wordt er meer aandacht geschonken aan de inventariserende, probleemstellende fase door het (durven) stellen van de juiste vragen en (beter) te luisteren voordat men met een oplossing aan de gang gaat (uitstellen oordeel). Het probleem is vaak dat men het als zijn/haar taak ziet om passende oplossingen aan te dragen waardoor je snel in een oplossingsgerichte modus zit. Lees meer in het weblog van onze opdrachtgever ‘durven twijfelen binnen Vertrouwd en Verantwoord Bankieren’.

 

Workshop Helder Denken en Communiceren
In de workshop Helder Denken en Communiceren staat jouw manier van denken, redeneren en vragen stellen centraal en wat voor effect dit heeft op jouw wijze van communiceren. In deze workshop leer je kritisch kijken naar jouw wijze van redeneren. We gaan tussen de regels door lezen en luisteren: wat communiceer je nu werkelijk? Wat is voor jou belangrijk? Met andere woorden: wat zijn je (verborgen) aannames? Ontbreekt er een redeneerstap in jouw argumentatie? Of is je redenering niet helder of sluitend? En ditzelfde doen we als ontvanger van een uiting van een ander: hoe komt de boodschap over? Wat blijft er nog impliciet of onduidelijk? Wat kan je daar mee? 
Wij organiseren deze workshop op 17 maart 2017. Klik hier voor meer informatie.

 

Bijdrage aan symposium ‘Levenskunst op Leeftijd’
Ter gelegenheid van het afscheid van haar coördinator organiseerde OLC, de Stichting Ouderen en Levensvragen Land van Cuijk, in samenwerking met Sociom vrijdag 23 september jl. een symposium onder het motto 'Levenskunst op Leeftijd'. In zijn inleiding zette Erik Boers uiteen hoe het regelmatig voeren van een bezinnend gesprek een vorm van levenskunst is die tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. Klik hier als u de volledige powerpointpresentatie van deze inleiding wilt zien.

 

Retraite Zwijgen en Spreken
In de retraite van dit voorjaar combineren Peter van Hooft en Erik Boers wederom boeddhistische meditatie met Socratische denkgesprekken. Het thema wordt op de website verder uitgewerkt. I.t.t. de najaarsretraite kent deze voorjaarsretraite een open inschrijving. Wij organiseren deze retraite van 25 t/m 27 mei 2017, met een facultatieve voorovernachting. Heeft u interesse meldt u dan voor 1 januari 2017 aan bij Peter van Hooft via wijsgerigleven@mail.com. Klik hier voor verdere informatie.

 

Wat ons bindt
wat ons bindt
is het vermogen om te luisteren
voorbij het anders zijn
kijken, waar de ander staat

wat ons bindt
is tijd nemen voor
niet weten, ongemak
uithoudend stil zijn

wat ons bindt
is zien en zien
dat je wordt gezien

wat ons bindt
is wat ons niet
scheidt

geschreven door Maarten Rienks en geïnspireerd op twee door hem verzorgde sessies

 

Cadeautip voor de decembermaand
Eind april verscheen ons boek “Publieke bezinning; Socratische Dialogen over maatschappelijke vraagstukken” (Erik Boers, Dorien Brunt, Sjaak Evers & Saskia van der Werff red.) bij ISVW Uitgevers, als resultaat van de studiegroep Publieke Dialoog. Klik hier voor de Inleiding van het boek. Klik hier voor een recensie. Dit boek is te bestellen via de ISVW.

 
Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden. 

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |