Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

18 juli 2016: try-out Beschouwburg 'Armoede in Eindhoven'

Eindhoven, florerende stad in een welvarend land, kent 12.000 huishoudens op de grens van armoede. Hoe is dat mogelijk? En hoe ga je daar als gemeenschap op verantwoorde wijze mee om? Aan dat vraagstuk is een eerste Beschouwburg (try-out) gewijd.
De beschouwburg is een theatrale vorm van het Socratisch gesprek over een heet hangijzer in de samenleving, in dit geval: Armoede in Eindhoven. Drie verschillende partijen die vaak tegenover elkaar lijken te staan, zullen hun gewetensvragen met elkaar delen en met het publiek. In dit geval  een bijstandmoeder, een hulpverlener die keukentafelgesprekken voert en een verantwoordelijke ambtenaar.
De wijze van gespreksvoering en de theatrale setting verleiden deelnemers en publiek zich in te leven in de ander en het zwart-wit denken achter zich te laten. De avond eindigt met een korte reflectie over hoe wij ons als gemeenschap kunnen verstaan met dit maatschappelijke vraagstuk.
De werkvorm Beschouwburg wordt gepresenteerd in het nieuwe boek van Erik Boers e.a.: ‘Publieke bezinning’, Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken (ISVW Uitgevers, 2016).

Gespreksleiding: Erik Boers
In samenwerking met: Buro Brood en Spelen.

Locatie
Pand P, Leenderweg 65, 5614 HL Eindhoven

Tijd
19.30 - 22.00 uur

Kosten
Entree: € 5,- per persoon

Aanmelden
aanmelden verplicht via info@hetnieuwetrivium.nl of 06 - 46118982

 
English

13 oktober 2020: Socratisch cafe Eindhoven over 'Wantrouwen en Complot-denken'
 
Zomerreces: bereikbaarheid bureau Het Nieuwe Trivium
 
08 juni 2020: Cyber cafe over 'eigen verantwoordelijkheid'
 
Cyber Cafe als alternatief voor fysiek Socratisch cafe
 
Online retraite Zwijgen en Spreken
 
Meer nieuws >>
 
 

Het Nieuwe Trivium BV, filosoferen in organisaties | Postb. 490 5600 AL Eindhoven | 0646118982 | info@hetnieuwetrivium.nl |