Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Socratisch Cafe Eindhoven

Socratisch Café Eindhoven komt nog niet fysiek bijeen, gegeven de huidige Corona-richtlijnen. Wel bestaat er de mogelijkheid om online aan te schuiven bij Socratisch Café Utrecht. Dit digitale Café is een samenwerking tussen Socratisch Café Utrecht, Socratisch Café Zwolle en Socratisch Café Eindhoven. Het online Socratisch gesprek vindt via ZOOM plaats. De start is plenair met de gehele groep en vervolgens gaan kleine groepen onder leiding van een gespreksleider uiteen om aan het einde weer gezamenlijk af te sluiten. 
In elke groep is plaats voor 4-6 deelnemers. Er wordt gewerkt met vijf à zes gespreksleiders.
Er is dus ruimte voor 24 deelnemers. Aanmelding is op volgorde van inschrijving.
Laat daarom zo snel mogelijk weten of je deelneemt. Dit kan via het volgende mailadres: maypenders@gmail.com

 
English

15 november 2022: verdediging proefschrift Erik Boers
 
Van weten naar geweten
 
Nieuwsbrief voorjaar 2022
 
De Retraite Zwijgen en Spreken (26 - 28 mei 2022) vindt ook dit jaar online plaats
 
Zorg voor sporters: een balans tussen machteloosheid en vertrouwen
 
Meer nieuws >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |