Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief december 2020

Een meisje

Ze wacht.
Nee, denkt ze, ik wacht niet,
ik dans.

Ze danst,
ze danst met lange, ranke passen,
langzaam en aandachtig,
ze houdt haar ogen dicht,

ze danst door deuren en door ramen
en door lange lankmoedige dagen -
hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer -

en telkens als ze niet meer kan
en bijna, bijna valt,
denkt ze: Ik?
Ik val niet, ik dans.

TOON TELLEGEN (uit: Kruis en munt - 2000)


We openen deze nieuwsbrief met een bericht van Erik.
“Nu ik mijn zestigste levensjaar aan het afronden ben en de verdediging van mijn proefschrift ('From science to conscience; the Socratic dialogue revisited') in zicht komt, wil ik Het Nieuwe Trivium zodanig inrichten dat ik me de komende 15 werkjaren vooral op de inhoud kan richten en minder (bedrijfsmatige) verantwoordelijkheden op mijn schouders voel rusten. Corona heeft deze wens in een stroomversnelling gebracht: onze omzet is dramatisch teruggelopen. Met name het wegvallen van meerdaagse, internationale Focus on Influence trainingen hakt er stevig in. Een ruimhartige overheid hield ons op de been, maar sinds 01 oktober zijn we van het financiële infuus af. Ik heb het aanbod aangenomen van de Comenius Leergangenen werk daar sinds 01 oktober drie dagen in de week. Comenius is al tien jaar een trouwe opdrachtgever van Het Nieuwe Trivium. Ik ga de Socratische Leerlijn stevig verankeren in het ontwerp van hun leergangen en in de begeleiding van hun moderatoren. Daarnaast blijf ik onderdelen in hun leergangen verzorgen. Ook het begeleiden van gewetensvolle gesprekken in besturen en directies kan ik bij hen onderbrengen. Dit alles past goed bij mijn verlangen om een bijdrage te leveren aan bestuurlijke wijsheid in Nederland. Eén dag per week (gemiddeld) ben ik beschikbaar voor trouwe klanten van Het Nieuwe Trivium.“

Het Nieuwe Trivium in nieuw vaarwater
Hoe gaat het verder met Het Nieuwe Trivium? Met de associés ontwikkelen we een toekomstbestendige inrichting. Inmiddels hebben we verschillende belangrijke stappen gezet: Brunhilde werkt, na 20 jaar het enthousiaste en consciëntieuze aanspreekpunt te zijn geweest, sinds 01 oktober jl. niet 24 maar 8 uur voor Het Nieuwe Trivium. Erica, Maarten en Dorien bundelen hun kennis en ervaring in het toepassen van de Socratische methode in de dagelijkse werkpraktijk van organisaties zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Ze begeleiden trainingen en intervisie en verzorgen verdiepende strategische gesprekken. Een mooie aanvulling op het palet aan methoden voor intervisie, coaching en teamontwikkeling. Nu we ons allemaal bekwamen in het gebruik van online platforms, is ook Pieter - die in Engeland woont en daar The Philosophy Foundation versterkt - weer actief betrokken in de reflectie en de verdere ontwikkeling van ons vak. Piek bouwt haar werk op het gebied van data-ethiek verder uit. Hoewel er veel verandert binnen Het Nieuwe Trivium, blijven we een gezelschap dat onze jarenlange praxis verrijkt door open en onderzoekend ervaringen en inzichten uit te wisselen.

Onderzoekende gesprekken online
Noodgedwongen zijn wij overgestapt naar het veelvuldig online begeleiden van groepen. Na driekwart jaar ervaring opdoen kunnen we, tot onze niet geringe verbazing, constateren dat veel van onze gespreksvormen en praktijkwijzers uitstekend zijn toe te passen middels Zoom of Teams. Soms werkt het zelfs beter. Onlangs begeleidde Erik een Raad van Commissarissen bij het schrijven van een soort Persoonlijk Manifest (rond ‘hoop op de grens van oud en nieuw’). Die stelden het enorm op prijs dat ze individueel konden nadenken in de eigen woonomgeving, afwisselend met onderling sparren via Zoom. Een hybride vorm van private en publieke omgeving. Hoewel lijfelijke gesprekken absoluut onze voorkeur hebben, zullen ook deze varianten in de toekomst waarschijnlijk gehandhaafd blijven. Zie ook het weblog van Erica Koch over online intervisie.

Het Socratisch Café Eindhoven
Vanwege die voorkeur voor lijfelijke gesprekken hebben we de online sessies van het Socratisch Café Eindhoven beëindigd en hopen we zo spoedig mogelijk weer samen te kunnen komen om het goede gesprek op te pakken. Wie wel online wil, kan gelukkig terecht bij het Socratisch Café Utrecht - je hoeft er niet voor te reizen.

Verrijk je intervisie, vergaderingen en klantgesprekken
Drie associés van Het Nieuwe Trivium hebben de koppen bij elkaar gestoken om hun kennis en ervaring te bundelen in het toepassen van de Socratische methode in de dagelijkse werkpraktijk. Vergaderingen, bila’s, klantgesprekken en intervisie worden effectiever en leuker als de gesprekspartners echt doorvragen naar de kern, zorgvuldig luisteren en samen onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Dorien Brunt, Erica Koch en Maarten Rienks hebben ruime ervaring in het vertalen van de Socratische methode naar de dagelijkse praktijk in organisaties. Zij leren je met die elementen vertrouwd te raken en ze op een speelse of meer gestructureerde manier toe te passen. Dit kan in de vorm van individuele coaching, korte trainingen of uitgebreide programma’s gericht op het ontwikkelen van een nieuwe gesprekscultuur. Voor concrete voorbeelden of specifieke vragen kan je contact opnemen met Maarten RienksDorien Brunt of Erica Koch.

Verdiepen gespreksvaardigheden
Voor één van onze opdrachtgevers heeft Maarten Rienks dit jaar de training ‘Verdiepen gespreksvaardigheden’ ontwikkeld en verzorgd. Goed luisteren en het nauwgezet doorvragen lijken zulke voordehand liggende vaardigheden voor het voeren van een goed gesprek dat we gemakshalve vooronderstellen dat we dat allemaal prima kunnen. In de praktijk blijkt echter dat helemaal niet zo duidelijk is wat luisteren en doorvragen precies behelst en wat dat van ons vraagt, laat staan dat we zicht hebben op hoe vaardig we er in zijn. Tijdens Socratische gesprekken blijkt dan ook dat er nog veel te leren valt, niet alleen wat betreft de vaardigheid van het luisteren en doorvragen, maar ook over zaken als weerstand bieden tegen provocatie, nauwgezet spreken en effectief reflecteren op het gesprek. Naast deze meer dialectische gespreksvaardigheden ontwikkelt Maarten momenteel materiaal voor vaardig leren converseren en discussiëren. Voor meer informatie over in-company trainingsmogelijkheden kan je rechtstreeks contact opnemen met Maarten Rienks.

‘Over het Schone’, boeklancering met onlineworkshops op 29 januari 2021:
Op 29 januari a.s. (15h00 – 21h00) wordt het boek ‘Over het schone; 32 bespiegelingen over organiseren en begeleiden’ (Mediawerf, 340 pagina’s) ten doop gehouden. “Zoals het Ware in je hoofd zit met soms krakende puzzels, redeneringen en overwegingen. Zoals het Goede in je hart zit waardoor je je een beter mens voelt als je het Goede doet. Zo zit het Schone in je ademhaling en in je buik. De uitdrukking adembenemend schoon verwijst daar al naar.” Erik Boers heeft daaraan een bijdrage geleverd met de titel ‘Taal als waterverf, over de schone letteren in organisaties’. Het boek is tot stand gekomen onder auspiciën van SIOO, één van onze trouwe opdrachtgevers. Wie wil deelnemen aan de workshops kan bij ons een link aanvragen.

Overige boekentips
‘Wittgensteins minnares’ van David Bradson. Op Wittgensteiniaanse wijze probeert de hoofdpersoon (Kate) precies te verwoorden wat ze denkt en waarneemt. Daarbij koppelt ze veel onbekende weetjes uit de kunstgeschiedenis aan elkaar, bijvoorbeeld de (mogelijke) ontmoeting tussen Spinoza en Rembrandt. Een cultboek uit de jaren tachtig eindelijk vertaald.
‘De jaren’ van Annie Ernaux. Ook eindelijk een vertaling van haar poëtische autobiografie uit 2008. Een buitengewoon boeiende mentaliteitsgeschiedenis vanuit Frans-feminien perspectief. Hoe komt het toch dat we de ideologische gedrevenheid, de deelname aan protestmarsen hebben ingeruild voor frequente bezoekjes aan winkel/tuincentra?

Kerstwens
Erik Boers, Brunhilde Legeland en alle verdere betrokkenen van Het Nieuwe Trivium wensen u naast gezondheid, wijsheid en geduld ook – ondanks de beperkingen – vredige Kerstdagen en een veilige jaarwisseling toe. Alle goeds in 2021. Houd hoop en heb lief!

“We zullen doorgaan
Met de wankelende zekerheid
Om door te gaan
In een mateloze tijd
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn.”

RAMSES SHAFFY

Adreswijziging
M.i.v. 1 januari 2021 wijzigt ons postadres van Postbus 490, 5600 AL in Eindhoven naar Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH in Eindhoven. Wij verzoeken je vriendelijk deze mutatie door te (laten) voeren in jouw administratie.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Jij staat op de verzendlijst als contactpersoon. Als je wilt dat we je van de verzendlijst verwijderen klik je hier. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 – 4611 8982. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden. Volg ons ook op twitter.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |