Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Filosofie binnen de bank : weblog opdrachtgever

Het dilemma voor het eerste ABN AMRO Ethiek Café komt van een grote zakelijke klant. Caroline Princen licht in haar openingswoord toe hoe twee jaar geleden al eerder werd nagedacht over een ingewikkelde risicoafweging. 

Aan de ene kant financiert de bank een klant die actief is in een industrie die zich schuldig maakt aan gedwongen arbeid  (voorheen ook kinderarbeid). Mensenrechtenorganisaties riepen op tot een massale boycot. Aan de andere kant zou het terugtrekken van financiering betekenen dat de bank geen invloed meer kan uitoefenen om te helpen de misstanden terug te dringen.
Collega’s binnen de bank werd naar hun mening gevraagd. 51% bleek voor financiering en 49% was tegen. Uiteindelijk heeft de bank gekozen om te financieren onder voorwaarden en daarmee invloed uit te blijven oefenen om zo de omstandigheden voor de werknemers in deze industrie te verbeteren.

Caroline gaf daarna het woord aan filosoof Erik Boers. Erik heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het begeleiden van dilemma’s en dialogen in het bedrijfsleven. Erik startte het Ethiek Café met een korte warm-up oefening in het ‘elkaar bevragen’. Bijvoorbeeld “Waarin zou je moediger willen zijn?” Deelnemers moesten hierbij de methode van Socrates hanteren. Deze oude Griekse filosoof drukte 2000 jaar geleden mensen al op het hart om je in dialogen nieuwsgierig op te stellen, vrijmoedig te spreken en beknopt en concreet te zijn in je antwoorden.
Na deze wijsgerige opwarming bracht Erik ons terug naar de casus. In de media was er op een gegeven moment sprake van negatieve publiciteit rondom deze klant. John, de relatiemanager met deze klant in zijn portefeuille, werd uitgenodigd om voor de zaal zijn dilemma toe te lichten. Hij gaf aan een heel ander beeld van het bedrijf te hebben dan werd afgeschilderd in de media en vroeg zich af hoe hij verder moest met de kritiek. Met behulp van Eriks methode onderzochten de 50 deelnemers in de zaal wat John op dat moment voelde, dacht en had gedaan. Ook kreeg het publiek de kans om John verder te interviewen en de casus helder te krijgen voordat zij hier zelf verder mee gingen.

Na een korte pauze ging de zaal in kleine groepjes van drie zelf aan de slag met het ethisch onderzoek. Iedereen werd gevraagd zich te verplaatsen in John: wat zou jij bij deze casus voelen, denken en hebben gedaan? Om daarmee een antwoord op John’s vraag te kunnen formuleren. Na een half uur intensieve onderlinge gesprekken werd enkele deelnemers gevraagd hun overwegingen te delen om John te helpen met zijn dilemma.
Deelnemers eindigden het Ethiek Café met een verrassende werkvorm: het formuleren en delen van een aforisme (een bondige eventueel grappige, absurde uitspraak met een boodschap van wijsheid) met betrekking op deze casus. Binnenkort zullen we enkele van de meest geslaagde aforismen hier met jullie delen.

We zijn benieuwd: wat vonden deelnemers van dit allereerste ABN AMRO Ethiek Café? Is het Ethiek Café een prettige en effectieve manier om morele dilemma’s binnen de bank bespreekbaar te maken? Waar en over welk onderwerp moet het volgende Ethiek Café worden gehouden? 

 
English

15 november 2022: verdediging proefschrift Erik Boers
 
Van weten naar geweten
 
Nieuwsbrief voorjaar 2022
 
De Retraite Zwijgen en Spreken (26 - 28 mei 2022) vindt ook dit jaar online plaats
 
Zorg voor sporters: een balans tussen machteloosheid en vertrouwen
 
Meer nieuws >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |