Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Publieke Bezinning; Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken

Half mei 2016 verschijnt ons nieuwe boek Publieke Bezinning; Socratische Dialogen over maatschappelijke vraagstukken (Erik Boers, Dorien Brunt, Sjaak Evers en Saskia van der Werff red.) bij ISVW Uitgevers, als resultaat van de studiegroep Publieke Dialoog. 

Waar is ruimte voor publieke bezinning nu kiezers zich vervreemd voelen van de bestaande representatieve democratie; nu de landelijke overheid zich verder terugtrekt uit allerlei maatschappelijke instituties; nu de Nederlandse burger aangespoord wordt tot zelfredzaamheid. En hoe kan die bezinning vorm krijgen? Wat is het antwoord op de oproep van burgers om meer zeggenschap en eigenaarschap?

Socrates deed het ons voor, 25 eeuwen geleden in de jonge democratie van Athene: bezinnende gesprekken voeren met burgers en bestuurders over prangende kwesties. In zijn spoor zijn de auteurs de afgelopen tien jaar betrokken geweest bij Socratische dialogen rond duurzame intensieve veehouderij in Brabant. Ze begeleidden dialogen tussen geitenhouders en Q-koorts patiënten, tussen natuurbeschermers en landbouwers, tussen burgers en bestuurders.

De successen van die gesprekken, maar ook de onontkoombare misslagen leiden in dit boek tot uitvoerige reflectie over noties als ‘dialoog’, ‘publieke ruimte’, ‘verontrustend burgerschap’, ‘tegengestelde emoties’, ‘communiceren met de achterban’, ‘verwachtingsmanagement’ en het spanningsveld tussen ‘beslissen en bezinnen’. Die reflecties zijn de opstap naar een verrijkt dialoogmodel, naar bezinnende gesprekken waarin alle deelnemers situatie specifieke afwegingen leren maken om gezamenlijk zowel de private als de publieke belangen te dienen.

Het boek geeft inzicht in het proces en in de uitkomsten van publieke bezinning. Het biedt praktische richtlijnen voor raadsleden, bestuurders en ambtenaren, voor betrokken burgers en ondernemers, voor gespreksleiders, voor ieder die twijfels heeft bij de dominante manieren van beslissen en op zoek is naar beproefde alternatieven.

 
English

15 november 2022: verdediging proefschrift Erik Boers
 
Van weten naar geweten
 
Nieuwsbrief voorjaar 2022
 
De Retraite Zwijgen en Spreken (26 - 28 mei 2022) vindt ook dit jaar online plaats
 
Zorg voor sporters: een balans tussen machteloosheid en vertrouwen
 
Meer nieuws >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |