Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief april 2015

Gedicht 'Hang- en sluitwerk'

Hoeveel manieren van dichten
kent de wereld, of hoe weinig maar:
superieur ingenieurswerk met woorden,
de kosmisch bewogen gevoelige snaar,
de inktvraat van het onttoverd citaat
of schaarse woorden in een wit ravijn.

Men kan ook, met minder omhaal,
van de taal een werkplaats maken,
verzen hup in haken hangen,
kloppen aan ritme en vijlen aan klank,
iets fluiten tegen verzwegen pijn,
zo nu en dan gelukkig zijn.

IngmarHeytze
Uit: Aan de bruid, Uitgeverij Podium, Amsterdam, 2000

Hoe dien je tegelijkertijd veiligheid, rechtvaardigheid en waarheid?

Voor het Nederlands Forensisch Instituut hebben wij het tweede internationale seminar over Forensic Governance voorbereid en uitgevoerd. Een groep van 15 deelnemers met 12 nationaliteiten, waaronder vijf Oost Afrikaanse, heeft zich gebogen over de vraag hoe je het forensisch werk - het op wetenschappelijke wijze onderzoeken van misdrijfsporen - kan/moet organiseren in je land. Wat vereist de wetgeving? Hoe bouw je een goede samenwerking op met je ketenpartners (politie, openbaar ministerie, pers, politici, academisch ziekenhuizen ...)? Hoe richt je de bedrijfsvoering efficiënt in? De deelnemers voerden intensieve dialogen met elkaar en met langskomende experts op velerlei terreinen. Na vier lange dagen presenteerde iedereen een toekomstvisie voor het eigen land. Een uitputtende week voor zowel deelnemers als begeleiders. Maar ook een bemoedigend seminar, vol persoonlijke en professionele ontmoetingen.

Zijn wij wel een bestuur?

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Ruim twintig jaar geleden hebben enkele grote bedrijven in Nederland de handen ineengeslagen om er samen voor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden op o.a. bouwplaatsen en raffinaderijen. "Iedereen 's avonds gezond terug naar huis!" is het motto. Daartoe zijn opleidingen in het leven geroepen, examens gestandaardiseerd, bedrijfscertificaten opgesteld en audits geregeld. In die twintig jaar is veel bereikt. De veiligheid op de werkvloer is met sprongen gestegen. Maar er is ook veel aan het veranderen in organisaties en in de samenleving. De overkoepelende Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) vroeg ons hen te helpen nadenken over verleden, heden en toekomst in een 24-uurs sessie van lunch tot lunch.
Klik hier voor het volledige weblog.

Retraite Zwijgen en Spreken

In de retraite van dit voorjaar combineren Peter van Hooft en Erik Boers, als vanouds, aandachtsmeditatie met Socratische denkgesprekken, waarbij nu vooral mededogen en compassie centraal staan. Stilte en bezinning beïnvloeden de manier van spreken en de wijze waarop de drie dagen doorgebracht worden. De onderzoeksvraag is deze keer 'Welke rol spelen empathie en mededogen in ons werk en in ons leven?'. Deze begrippen worden onderzocht en er wordt nagegaan hoe je compassie kunt oefenen in een wereld die geregeerd lijkt te worden door egobelangen. Hoe kun je een houding van mededogen bewaren en bewaken wanneer wedijver en strijd de boventoon voeren? I.t.t. de najaarsretraite kent deze voorjaarsretraite een open inschrijving.
Klik hier voor verdere informatie.

Wijsgerig Atelier onderzoekshouding - NIEUW

Ons lichaam is meer dan een transportmiddel voor ons hoofd. Het is een bron van kennis en wijsheid die wacht op ontsluiting. Balans, evenwicht zijn niet alleen abstracties maar zijn ook voelbaar in je lichaam. In deze workshop onderzoeken Jurjen van de Groep en Erik Boers samen met de deelnemers de kenmerken van een juiste gesprekshouding. Maar waaraan kan je een gesprekshouding in zijn algemeenheid eigenlijk herkennen? En wat is dan een juiste gesprekshouding? Tijdens de workshop is er zowel aandacht voor de 'fysieke' als mentale kenmerken van een (gesprek-)houding, voor stevig je mannetje staan en 'gronden' & 'aarden'. Hoe hou jij je staande in een gesprek?
Het Wijsgerig Atelier wordt verzorgd op 19 juni bij het Aikidocentrum in Utrecht.
Klik hier voor verdere informatie.

Scholingsdag 'Vrije ruimte praktijkboek' - NIEUW

Vele coaches, adviseurs, gespreksleiders hebben inmiddels ons Vrije Ruimte Praktijkboek aangeschaft. Deze scholingsdag biedt de mogelijkheid om o.l.v. Jurjen van de Groep - die o.a. bij de Bernard Lievegoed University al jarenlang de Artes Liberales en de praktijkwijzers toepast -ervaringen uit te wisselen, praktijkwijzers naar de eigen hand zetten en de 'geest' van de verschillende vormen proberen te vangen en beschikbaar te maken voor de eigen praktijk. De scholingsdag wordt verzorgd op 24 juni in Lazuli in Utrecht. Klik hier voor verdere informatie.

Leergang Vrije ruimte

De Leergang Vrije ruimte is een scholing in praktisch filosoferen en een systematische reflectie op de vraag 'hoe goed te leven'. Het afwisselend werken met dialectica, retorica en grammatica ervaren deelnemers als zeer inspirerend. Van 31 augustus t/m 02 september 2015 organiseren wij weer een blok waarvoor u zich kunt intekenen. Het thema wordt in onderling overleg samengesteld.
Klik hier voor verdere informatie.

Wilskracht in de beroepspraktijk - NIEUW

Na de succesvolle cursus 'Wilskracht: het leven ter hand nemen?' is er nu i.s.m. de ISVW een opleiding voor professionals. Of je nu leidinggeeft, begeleidt, traint, coacht of beleid maakt, inzicht in en omgaan met de uiteenlopende fenomenen van wilskracht zal veel invloed hebben op de impact van je handelen. In deze opleiding van zes maanden onderzoeken we in vier modules alle aspecten van wilskracht. Niet enkel theoretisch, maar ook praktisch. Iedere deelnemer oefent met/zijn haar wilskrachtuitdagingen en leert hoe aandacht voor wilskracht binnen de beroepspraktijk kan bijdragen aan het realiseren van doelen. Klik hier voor verdere informatie.

Avondseminars Filosofie in Bedrijf - NIEUW

Sinds jaar en dag verzorgt Het Nieuwe Trivium de Master Cursus Practical Guideliness for Philosophical Conversations aan de VU in Amsterdam. De cursus wordt door de parttime studenten met een baan zo hoog gewaardeerd dat wij hem ook graag buiten de academie aan willen bieden. De cursus start in september, bestaat uit 8 maandelijkse avondseminars van drie uur en wordt afgesloten met een individueel eindgesprek. De bijeenkomsten vragen voorbereidingstijd in de vorm van het lezen van literatuur en het uitvoeren van verschillende opdrachten. Klik hier voor verdere informatie.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |