Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief november 2014

Diaboloog
Twee strijdige willen met elkaar in gesprek. Ook geïnteresseerd in een oefening rond zelfbeheersing en wilskracht? Klik hier voor het volledige weblog over diaboloog.

Wilskracht
Onlangs heeft het laatste en derde weekend rond 'wilskracht' plaats gevonden. Zonder wilskracht komt namelijk niets tot stand in ons werk. Je kunt veel inzichten opdoen of dialoogvaardigheden aanleren; zonder wilskracht blijft dit alles onbenut. Alle facetten van wilskracht en zelfbeheersing kwamen aan bod, maar er werd ook stilgestaan bij de grenzen van neuropsychologisch onderzoek, waarop veel inzichten over wilskracht zijn gebaseerd. Naast veel praktische oefeningen is eruiteraard ook ingegaan op wat uiteenlopende filosofen over wilskracht en zelfbeheersing hebben geschreven.

Cultureel Erfgoed
Voor de ErfgoedAcademie verzorgen wij momenteel weer een Leergang Erfgoedfilosofie. De groep oefent in de verschillende Artes Liberales, denkt na over kernbegrippen als 'culturele waarde' en 'authenticiteit' en bezoekt Kamp Vught, Landgoed Zonnestraal, Huize Hoevelaken en het Overijsselse Vechtdal gedurende de verschillende modules.
Daarnaast begeleiden we in november een congres over Duurzaam Erfgoed rond de vraag of er voor bewoonde monumenten ook energielabels ingevoerd moeten worden.

Proefschrift
De komende drie jaar zal Erik gemiddeld twee dagen per week werken aan zijn proefschrift. Hij wordt daarbij begeleid door René ten Bos, die onlangs een intrigerend boek over de filosofie van het water heeft geschreven. Erik richt zich in zijn onderzoek op een nieuwe 'hermeneutische' interpretatie van het Socratisch Gesprek en de manier waarop dit gesprek ingezet kan worden bij het samen nadenken over gedeelde waarden in en rond organisaties. De voorlopige titel luidt: "From talking about 'shared values' to finding 'common sense' in organizations".

Essaybundel
Acht deelnemers aan de Studiegroep Publieke Dialoog van vorig jaar werken momenteel aan een essaybundel over de voors en tegens van de Socratische Dialoog in de publieke ruimte. De ervaring met verschillende dialogen op het gebied van natuurbeheer en intensieve veehouderij vormt het uitgangspunt voor een zoektocht naar verbeterde gespreksvormen. De publicatie wordt verwacht in de tweede helft van volgend jaar. De uitgeverij van de ISVW heeft al belangstelling getoond. En ook de Provincie Noord Brabant, waar de meeste casuïstiek speelt, wil graag gebruik maken van onze ervaring in het scholen van ambtenaren bij het begeleiden van dialogen rond burgerinitiatieven.
Saskia van der Werff, één van de schrijvers aan de essaybundel, schreef een weblog over de keerzijde van een gedragscode. Klik hier om dit weblog te lezen.

Bundel Leergang Vrije ruimte
Net als in 2011 en 2012 wordt er naar aanleiding van de bijdragen van deelnemers aan de afgelopen juni-julimodule van onze Leergang Vrije Ruimte weer op kleine schaal een bundel uitgegeven waarin deze verzameld zijn. De bundel heeft de titel 'Consistent vormgeven aan idealen in werk- en privéleven'.

Tijdschriften
Recentelijk zijn twee interessante tijdschriften op hetgebied van (praktische) filosofie verschenen: het digitale iFilosofie en Vrienden van de filosofie: een papieren magazine uitgegeven door samenwerkende filosofie fondsen. Allebei helemaal gratis!

Engelse pagina website
Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook Engelstaligen onze website bezoeken. Tot nu toe was enkel de homepage beschikbaar in het Engels. Met ingang van het nieuwe jaar zijn ook de andere pagina's voor hen toegankelijk.

Bureau
M.i.v. 1 januari 2015 verhuist onze werkplekleverancier naar een andere locatie in Eindhoven.
Reden voor Brunhilde om weer thuis en minder te gaan werken. Zij zal als aanspreekpunt van ons bureau elke werkdag m.u.v. de woensdag bereikbaar zijn van 09.30 – 14.00 uur op 06 – 46118982.
Post kunt u blijven sturen naar onze postbus met nummer 490, 5600 AL in Eindhoven.
Locaties voor afspraken met Erik worden in onderling overleg vastgelegd.

Gedicht 'Ik zie hoe we zijn'

Ik zie hoe we zijn
opgebouwd uit lagen van
woorden waar we niet langer
aanspraak op maken, dan
wat er werkelijk aan onze
lippen hangt, een kreet, het
antwoord op de vraag
niet. Nooit het niets-
vermoedende geknik, maar
de blik van verstandhouding
die bevestigt dat we onze nek
gebroken hebben.

Maar nu hardt de grond
onder mijn voeten
eindelijk uit, begrijp ik
dat je door de kieren
kijken kunt, zie ik
dat wie woordloos ademhaalt
waardeloos geluister uitsluit,
dat wie de adem inhoudt,
tocht verdrijft.

Dus graaf in mij alsof ik
besta uit aarde. Ergens tussen
deze lagen van vergeten
goed, samengeperst
tot levenslang turf,
ligt een munt van zilver.

Lieke Marsman (1990), uit: 'Wat ik mijzelf graag voorhoud', Amsterdam 2010

Cadeautip voor de decembermaand
Het boek 'Het Gesprek Aangaan' kan eenvoudig besteld worden door een mail te sturen naar info@hetnieuwetrivium.nl. Bestellingen in de decembermaand kunnen worden geplaatst tegen de speciale prijs van € 15,- excl. verzendkosten. Het boek helpt je om je eigen gespreksvaardigheden in kaart te brengen en bloot te leggen waar de speelruimte ligt om de ander te raken en door de ander geraakt te worden. Daarbij vormen de drie dimensies van invloed de kern van een krachtig gespreksmodel.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |