Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief april 2014

Gedicht ‘synchronisatie’

Alles is volmaakt
Op het filmscherm
Van deze eeuw,
Zowel wat betreft beeld als geluid.

Alleen gebeurt het vaak
Dat we net als we op moeten komen
Beginnen te acteren en verstandig te praten
Maar er is niets te horen.
Je woorden op het scherm lopen vooruit
Of worden opgehouden bij de douane.
Een andere keer merk je dat je
Iemand anders zijn tekst spreekt,
Die niet bij je mond past,
Je bent te groot of te klein.

Dan is het nog veel erger
Als men je stem begint te horen
Nadat je bent verdwenen
Uit de geprojecteerde lichtbundel
Van de zon.

Het doet er niet toe.
Er zitten een paar foutjes
In de synchronisatie
Misschien zullen we mettertijd in staat zijn
Precies te zeggen wat we denken.
Een zelfs te spreken
Terwijl we leven.

MARIN SORESEU (Roemenië; 1936 – 1996)
‘Synchronisatie’, vertaald uit het Engels door Jan Eijkelboom


Het gesprek aangaan

(Erik Boers en Nico Swaan, 2014)
Er speelt veel in elk gesprek. Je kunt verschillende bewegingen maken: ruimte nemen, ruimte geven, ruimte delen. Tegelijkertijd zijn er vier niveaus waarop je moet letten: inhoud, procedure, interactie en gevoel. En tenslotte is de impact van hoe je iets zegt (non-verbaal) vaak sterker dan de woorden die je kiest (verbaal). Al deze aspecten worden in Het gesprek aangaan overzichtelijk gepresenteerd en van concrete voorbeelden en eenvoudige oefeningen voorzien. Het boek vorm de ruggengraat van de bijzonder succesvolle en intensieve gespreksvaardigheidstraining Focus op Invloed. Het gesprek aangaan: ruimte nemen, geven en delen is een heruitgave van ‘Overtuigen op het werk’ uit 2011.
Het boek heeft een titel gekregen die de lading beter dekt en een nieuwe uitgever (Eburon).
Het boek kan besteld worden door een e-mail te sturen naar info@hetnieuwetrivium.nl .


Visiesessie Facilitair Bedrijf WUR
In het verlengde van een ‘wild denk’ sessie wie wij vormgaven voor de campus van Wageningen University and Research, zijn wij onlangs gevraagd om het Facilitair Bedrijf op die campus te helpen nadenken over hun visie op de toekomst. Dit doen wij wederom in samenwerking met beeldend kunstenares Anook Cléonne die ditmaal werkt met een ‘wall of wonder’ om zicht te krijgen op de ‘box’ waarbuiten men wil gaan denken.


Eigen regie klanten

Binnen een grote instelling voor ouderenzorg moet het roer om: “Van zorgen voor naar zorgen dat”. Dat betekent niet alleen andere werkprocessen, het betekent ook een cultuuromslag. Voor alle betrokkenen. Maar een cultuuromslag is niet iets wat je top-down op kan leggen wist men inmiddels uit eigen ervaring. Dit keer is er dan ook voor gekozen te starten met een beeldvormingstraject rond het thema. De projectgroep Eigen regie klanten heeft mij uitgenodigd daarin te participeren rond vorm en inhoud. Dit heeft geresulteerd in een prachtige co-creatie tussen HNT en de instelling. Tien medewerkers van de instelling kregen een korte maar intensieve opleiding tot gespreksleider en hebben vervolgens tijdens een grote werkconferentie ronde tafel dialogen begeleid met alle stakeholders. Klanten, mantelzorgers, hulpverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders, iedereen was vertegenwoordigd. Aan het eind van de dag was er behalve inzicht en verbinding ook een richtinggevend stappenplan gecreëerd dat waaraan alle aanwezigen zich konden en wilden committeren. Er is nog een lange weg te gaan. Dat de gezamenlijke dialoog daarin een centrale rol moet spelen werd door iedereen onderstreept. Voor meer informatie: katja.vanderelst@hetnieuwetrivium.nl


Zwijgen, schrijven, spreken en luisteren
"Want ik zit nu eenmaal zo in elkaar dat ik dingen pas goed begrijp door te schrijven."
Haruki Murakami in Norwegian Wood

Dit voorjaar introduceren we een nieuw element in onze halfjaarlijkse retraite: ‘schrijven’. We willen de gelegenheid creëren om in de setting van een retraite geconcentreerd te schrijven en over dat schrijven met elkaar te spreken.
Aandachtig zwijgen doen we in de meditatie-ruimte, samen en elk voor zich op een meditatiekussen of stoel, afgewisseld met loop-meditaties. We doen dit door aandachtsmeditatie en geleide meditatievormen.
Aandachtig schrijven. Het zwijgen creëert een ontspannen en geconcentreerde omgeving die bijdraagt aan ons schrijven. Dit doen we, anders dan gebruikelijk, zonder een centraal thema te nemen. Zo kan ieder werken aan de tekst die hij/zij graag zou willen schrijven binnen deze context.
Aandachtig spreken doen we op basis van wat we zelf schrijven en wat we lezen van anderen. Het gaat daarbij om een integratie van denken, doen en voelen. Tevens ontwikkelen we hiermee een houding waarin we aandachtig en open feedback kunnen geven.
Met aandachtig luisteren streven we naar verheldering van begrip en oefenen ons in verschillende manieren van luisteren; naar elkaar en naar onszelf.
Daarnaast willen we tenminste één flinke wandeling langs de Friese meren maken.....
Zie voor meer informatie onze opleiding Zwijgen en Spreken.


Vervolg studiegroep Publieke Dialoog
In 2013 heeft deze studiegroep vier bijeenkomsten belegd rond de volgende vragen:
1.       In hoeverre is de Socratische Dialoog inzetbaar in gesprekken binnen de Publieke Ruimte?
2.       Wat bedoelen we precies met ‘Publieke Ruimte’? Hoe verbind je het bezinnende gesprek tussen  burgers (‘praethuys’) met de besluitvorming in de politiek (‘raadhuis’)?
3.       Hoe neutraal ben je als gespreksleider?
4.       Is er sprake van een dominante debatcultuur in de Publieke Ruimte? Is dat erg? Kan de dialoog dat doorbreken?
De verzamelde inzichten, vragen en praktijkvoorbeelden worden dit jaar verwerkt in een essaybundel met de werktitel: ‘Gemeenschap in dialoog’. De ISVW heeft al belangstelling getoond om het uit te geven. Wie mee wil schrijven is (nog) welkom.


Van s
trategisch beraad tot teamontwikkeling
Kom tot een programma dat recht doet aan de wens de inhoudelijke cohesie en verbinding binnen het team duurzaam te vergroten en het strategisch perspectief uit te bouwen. Dat was ruim twee jaar geleden de vraag van een afdeling met 9 beleidsadviseurs. Januari jl. hebben we dat programma afgesloten. In twee jaar voerden we uiteenlopende onderzoeksgesprekken over thema’s die op dat moment actueel waren. We hielden de mores van het team tegen het licht en oefende met gespreksvaardigheden. Bij strategische vraagstukken bleek het vaak om persoonlijke keuzes te draaien. Om tot meer verbinding te komen was het nodig eerlijker naar jezelf te kijken. Een traject als dit is een ontdekkingsreis. Je gaat goed voorbereid op pad met een beproefde uitrusting en een helder doel voor ogen. Het ontdekken blijkt echter niet enkel om het uiterlijke landschap te gaan (de kansen en bedreigingen), maar ook om een innerlijk landschap dat nog niet volledig in kaart is gebracht.
Nieuwsgierig naar een dergelijk programma? Maarten Rienks informeert u graag nader.


Dialoog en intervisie
Het sociale domein is sterk in beweging  en medewerkers van gemeentelijke Sociale Diensten hebben behoefte aan uitwisseling en ondersteuning bij de uitoefening van hun vak. Divosa, de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers van sociale diensten,  ontwikkelt allerlei initiatieven om dit vakmanschap te versterken.  Zij heeft ons  benaderd  om mee te denken over het ontwerp van een brochure en een training waarbij medewerkers zelf intervisie krijgen en tegelijkertijd leren het ook in hun eigen werkomgeving in te zetten en dan zelf als begeleider op te treden. Aan dat verzoek gaven we graag gehoor en zo zijn de afgelopen maanden een aantal groepen in het land gestart.
Lees ook ons weblog.


Vervolg dialoog intensieve veehouderij
Recentelijk hebben wij een driedaagse dialoogvaardigheidstraining verzorgd voor ambtenaren (provincie/gemeente/GGD), boeren en natuurbeschermers die regelmatig gesprekken begeleiden tussen heethoofdige belanghebbenden. Lees hier het weblog wat gaat over bezinnen of beslissen.


Training Wilskracht ISVW
Zonder wilskracht komt niets tot stand in ons werk. Je kunt veel inzichten opdoen of dialoogvaardigheden aanleren; zonder wilskracht blijft dit alles onbenut. Dit najaar verzorgen wij een reeks van drie weekenden over wilskracht. Alle facetten van wilskracht en zelfbeheersing komen aan bod, maar we staan ook stil bij de grenzen van neuropsychologisch onderzoek, waarop veel inzichten over wilskracht zijn gebaseerd. Naast veel praktische oefeningen gaan we uiteraard in op wat uiteenlopende filosofen over wilskracht en zelfbeheersing hebben geschreven. Locatie: ISVW, Leusden. Noteer alvast de data in uw agenda:
27/28 september (wilskracht en zelfbeheersing),
25/26 oktober (wilskracht en geluk),
22/23 november (wilskracht en zingeving).


Vier gespreksdeugden
Hoe leid je een Socratisch Gesprek in? Wat vertel je over de achtergrond, de aanpak, de stappen, de gespreksregels ….? Met welke woorden zet je de juiste toon? Klik hier voor het weblog over de Vier Gespreksdeugden.


Pioniers in de praktische filosofie
Op 22 februari jl. werd het boek 'Pioniers in de praktische filosofie' van de hand van Veerle Pasmans op het ISVW ten doop gehouden. In dit boek komen de pioniers van de praktische filosofie in Nederland en Vlaanderen aan het woord, waaronder Erik Boers. Ze leggen uit hoe ze de filosofie inzetten om prangende vragen te stellen en concrete adviezen te geven aan privépersonen, organisaties en overheden. Een ding hebben hun verhalen gemeen. Ooit waren ze verwonderd. Ze werden geraakt door de schoonheid van helder denken, gingen filosofie studeren en trokken vervolgens met hun kennis de wereld in. Daar vonden ze een steeds groter publiek.
Klik hier voor het persbericht en hier voor een videofragment.


Open inschrijving

Graag brengen wij u nog eens onze opleiding ‘de Socratische methode', de kunst van het vragen stellen en het aan het denken zetten, onder de aandacht. Ook in 2014 kunt u zich voor onze opleidingen aanmelden. Klik hier voor de agenda.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 040 – 2961984.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |