Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Wilskracht: uitnodiging voor een try-out op 12 april

In zijn voordracht “De Socratische Methode” (1922) meldt Leonard Nelson dat “men niet door geestelijke gaven tot filosoof wordt, maar door de inspanning van de wil”.

Die inspanning van de wil is nodig om het geduld op te brengen om “stapsgewijs de verborgen vooronderstellingen te zoeken die ten grondslag liggen aan tegenstrijdige oordelen”.

Willen we  filosoferen, dan zullen we over wilskracht moeten beschikken. Maar wat is wilskracht en hoe ontwikkel je die? Met deze vragen gaan we aan de slag in onze try-out op 12 april a.s. 

Als vertrekpunt gebruiken wij het interessante en zeer leesbare boek “Wilskracht” van Roy F. Baumeister & John Tierney.

Van de omslag:

“Voor een succesvol en gelukkig leven zijn twee eigenschappen van belang: intelligentie en zelfbeheersing. Aan je intelligentie valt niet veel te verbeteren, aan je zelfbeheersing des te meer. Zelfbeheersing vereist wilskracht. Baumeister en zijn medewerkers toonden aan dat wilskracht werkt als spierkracht: beide kunnen door oefening worden versterkt en beide  nemen af bij overbelasting.”

Volgens de schrijvers draait het bij wilskracht om ‘zelfbeheersing’: het kunnen weerstaan van verleidingen.  Aanleiding voor hun onderzoek en het leggen van deze verbinding vormt de zogenaamd ‘marshmallow test’: vierjarige kleuters die in hun eentje aan een tafel werden gezet met daarop een marshmallow. Ze kregen de toezegging dat ze een tweede marshmallow kregen wanneer ze bij terugkomst van de onderzoeker de eerste niet hadden opgegeten. Dat bleek voor velen een onmogelijke opgave, terwijl anderen er strategieën op na hielden die hun van het eten van de marshmallow afhielden. Uit vervolgonderzoek bleek dat de deelnemers die de sterkste wil hadden getoond meer succesvol waren in hun school- en werkcarrière. Aanvullende experimenten legden veel bloot over de (on)mogelijkheden om wilskracht op te brengen en te versterken.

Op basis van de valkuilen en richtlijnen die dit boek biedt willen wij een training opzetten rond wilskracht. Als opstap naar die meerdaagse training organiseren wij een try-out voor een groep van maximaal 10 mensen, tegen verblijfskosten.

Datum:             vrijdag 12 april 2013
Tijd:                 09.00 – 17.00 uur (09.30 uur start, 16.30 uur einde programma)
Locatie:            Lazuli, Oudegracht 243, 3511 Utrecht
Kosten:            € 95,- incl. btw. (Je ontvangt vooraf een factuur.)
Begeleiding:      Erik Boers en Maarten Rienks

Programmaopzet:

Inlopen, koffie/thee, welkom, kort kennismaken, inleiding “Wilskracht”, beslissende 8  factoren, ervaringsgerichte sessie Stemvorming, reflectie, lunch, ervaringsgerichte sessie Precies Redeneren, reflectie, toepassing van 8 factoren in je eigen leven, Deugden en Gewoonten in jouw professionele leven, evaluatie en suggesties.

De try-out heeft het maximum aantal inschrijvingen bereikt.

 
English

15 november 2022: verdediging proefschrift Erik Boers
 
Van weten naar geweten
 
Nieuwsbrief voorjaar 2022
 
De Retraite Zwijgen en Spreken (26 - 28 mei 2022) vindt ook dit jaar online plaats
 
Zorg voor sporters: een balans tussen machteloosheid en vertrouwen
 
Meer nieuws >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |