Samen Spreken
Samen Denken
Samen Werken

home wie wij zijn wat wij doen en voor wie publicaties contact

Opleiding gespreksvoering Socratisch cafe

Doelgroep

De training is bedoeld voor deelnemers aan gesprekken in Socratische cafés, die de behoefte hebben zelf een gesprek te kunnen leiden.

Onderwerp

Onderwerp van de training is het socratische gesprek, zoals wij veronderstellen dat dit door Socrates 2500 jaar geleden te Athene werd gevoerd. Socrates was op zoek naar wat werkelijk van betekenis is in zijn eigen leven en dat van zijn tijdgenoten. Socratische gesprekken zijn een vorm van ontmoeting en zelfonderzoek.

Programma.

Het programma van de training bestaat uit en combinatie van theorie, (veel) oefenen en feedback op het oefenen. Aan de orde zullen komen alle mogelijke onderdelen van een socratisch gesprek:
-         theorie omtrent een socratisch gesprek; in hoeverre en in welk opzicht het verschilt van andere gesprekken
-         kenmerken van een socratisch gesprek: omvang, luisteren, vragen stellen, oordeel opschorten etc.
-         stappen in een socratisch gesprek; Vraag, wat is een goede vraag. Ervaring, wat is een onderzoekbare ervaring.  
          Kernmoment, hoe herken je het kernmoment. Opvattingen, Overtuigingen en Principes.
-         Literatuur over socratisch gesprek, o.a. Grotmythe uit de dialoog de Staat van Plato
-         Alternatieve vormen van een socratisch gesprek, zoals Toveren, Dilemma gesprek, Contemplatieve dialoog etc.

Literatuur aanbevolen

-         Vrije Ruimte, Praktijkboek. Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert, Amsterdam 2008
-         Vrije Ruimte, filosoferen in organisaties. Jos Kessels ea, Amsterdam 2002
-         Trefpunt Plato, Klaus Held, Rainbow pocket, Baarn 1992
-         De Socratische methode, Leonard Nelson (red. Jos Kessels), Amsterdam 1994
-         Filosofie als manier van leven, Pierre Hadot, Amsterdam 2007
-         Socrates op de markt, Jos Kessels, Amsterdam 1997
-         Poëtisch argument. Jos Kessels. Amsterdam 2006

Cursusmateriaal

Vrije ruimte, Praktijkboek, Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert, Amsterdam 2008. Dit boek ontvangt iedere deelnemer bij de eerste trainingsbijeenkomst

Opleiding gespreksvoering Socratisch café

Data:               06, 20 maart en 03 april 2013
Tijd:                10.00 – 18.00 uur
Begeleiding :  Karel van Haaften en Joop Kools
Plaats:            Utrecht
Kosten:           euro 300,- inclusief  koffie, thee, lunch en cursusmateriaal
Opgaven graag bij: van.haaften@hetnet.nl
Aantal deelnemers
: tussen zes en twaalf.

 
English

15 november 2022: verdediging proefschrift Erik Boers
 
Van weten naar geweten
 
Nieuwsbrief voorjaar 2022
 
De Retraite Zwijgen en Spreken (26 - 28 mei 2022) vindt ook dit jaar online plaats
 
Zorg voor sporters: een balans tussen machteloosheid en vertrouwen
 
Meer nieuws >>
 
 

Het Nieuwe Trivium, filosoferen in organisaties | Nicolaas Beetsstraat 11, 5615 JH Eindhoven | 06 - 5516 6147 | info@hetnieuwetrivium.nl |