Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief april 2020

Vogels, vissen

Zet de radio uit. Je hoort niets nieuws. De stilte wacht geduldig af.
Vouw de krant dicht. Hij was oud voordat hij werd gedrukt.
Zoek niet, deel niet, duim niet tot je vierkant ziet.
Zet eindelijk het scherm op zwart.

Ik ben net zo bang als jij, net zo bezorgd voor iedereen
die ik niet missen kan. Ik had ook gespaard voor andere dingen:
verre reizen, eerste hulp bij een gebroken hart,
een auto die wat vaker start.

Maar: in Wuhan hoor je vogels zingen.
Boven China was de lucht nog nooit zo blauw.
In Venetië zien ze vissen in het helderste water sinds tijden.

De kunst van leven was altijd dezelfde: ongevraagd komen,
ongewild gaan, intussen doen wat je het liefste doet,
vrede sluiten met je lot.

Sluit de voordeur. Zet de tuindeur open, voel de zon op je gezicht.
Denk voor je uit wat niemand hardop durft te zeggen:
wij zijn een virus dat een virus heeft gekregen.

INGMAR HEYTZE (1970)

Zoomen, Skypen en WhatsApp-video
De maatregelen, als gevolg van de Corona-uitbraak in Nederland, volgen elkaar in snel tempo op.
De gevolgen zijn groot, ook in onze sector. Opdrachtgevers die hun trainingen verschuiven, geen nieuwe inschrijvingen voor ons eigen open aanbod en de omzet die tijdelijk volledig wegvalt.
Wat nu opduikt zijn allerlei digitale alternatieven. Wij hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan met het voeren van gesprekken via de website ZOOM. Hiermee kunnen we vormen van het Socratisch Gesprek in groepen tot 12 personen goed begeleiden. Begin april vindt het Socratisch Café Eindhoven plaats via ZOOM. Daarnaast blijven Skype en WhatsApp-video handige media.
Omdat zijn agenda de komende twee maanden behoorlijk leeg is, biedt Erik drie consulten per week gratis aan. Klik hier voor een aanvraag van zo’n consult.

Voortgang proefschrift
Afgelopen week ontving Erik de laatste correcties van zijn promotor René ten Bos en de, onlangs aangeschoven, co-promotor Marcel Becker. Intussen is Glynn Meter, in Zuid-Afrika, aan de slag gegaan met het redigeren van de Engelse tekst. Paul Legeland is begonnen met het maken van illustraties. Klik hier om de omslagtekening te bekijken. Vanwege het opschorten van alle publieke bijeenkomsten zal de verdediging hoogstwaarschijnlijk in de herfst plaatsvinden.

Een gewetensvol gesprek met een Raad van Commissarissen
De titel van het proefschrift luidt: ‘From Science to Conscience’. De bezinnende gesprekken die wij begeleiden draaien veelal om gewetensvragen rond lastige morele keuzes. Zo’n gewetensvol gesprek heeft Erik onlangs begeleid tijdens de jaarlijkse zelf-evaluatie van een Raad van Commissarissen. Lees hier het bijbehorende weblog.

Dorien Brunt schuift aan als associé
Dorien Brunt heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van grote bijeenkomsten, kleine groepen en individuen. Met werkvormen uit de praktische filosofie en het creatief denken brengt zij mensen en groepen tot reflectie en in beweging. Ze heeft een passie voor werkelijke ontmoetingen. Met je zelf en met de ander. Zij is coauteur van het boek “Publieke Bezinning, Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken”. In 2016 richtte zij samen met Erik Boers en Andert Loman de Werkplaats Publieke Bezinning op. In 2017 rondde zij de opleiding af tot filosofisch practicus bij het ISVW. Sinds 2019 is zij voorzitter van het Gilde van Filosofisch Practici.
Dorien heeft drie prachtige volwassen dochters. Zij schildert en wandelt graag.
Zij geniet van schoonheid en waarheid én van het zonlicht dat haar huiskamer oplicht.

Activiteiten die op de planning staan
Online retraite Zwijgen en Spreken (ieder thuis, 30 april – 02 mei 2020)
De halfjaarlijkse wijsgerige retraite van Erik Boers en Peter van Hooft vindt dit voorjaar online plaats. Ze trekken zich, ieder in hun eigen huis, drie aaneengesloten dagen terug. Met enkel een zitmat, een meditatiekussen, een tekst over verlangen en een verbinding met internet. Ze houden zich daarbij in alles aan kloosterregels en –tijden.
International Masterclass Socratic Dialogue (Ede, 3-5 July 2020)
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor deze Masterclass.
Klik hier voor meer informatie over deze Masterclass.

Cursus Kritisch Denken
Tijdens de cursus Kritisch Denken word je getraind als kritisch denker. Als kritisch denker beweer je, schrijf je, lees of luister je niet zo maar wat. Je bent kritisch ten aanzien van je eigen aannames en oordelen en van die van anderen. Je overdenkt je boodschap, je argumenten en je hebt een basis voor je oordeel. Je kunt aannames en veronderstellingen expliciteren, toetsen en een plek geven. Je bent je bewust van mogelijke bezwaren en neemt die kritisch mee in je afweging. Zodoende kan je tot een weloverwogen oordeel komen over dat wat voor jou van belang is of dat wat jij wil doen. Tijdens deze cursus leer je kritisch denken aan de hand van de methode Kritisch Denken met Rationale. Deze methode is een hulpmiddel om kritische denkvaardigheden aan te leren en geen doel op zich. De methode helpt onze gedachten en redeneringen helder weer te geven, te ordenen, te structureren, te analyseren en beoordelen. Klik hier voor meer info.

Leestip 
Socrates op sneakersvan Elke Wiss (Ambo/Anthos, 2020). Een vlot geschreven filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Niet al te diepgravend, maar wel zeer toegankelijk in het begrijpen en het toepassen van de Socratische benadering, boordevol praktische oefeningen.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut. Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden. Volg ons ook op twitter.


We zullen doorgaan
Met de wankelende zekerheid
Om door te gaan
In een mateloze tijd
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

RAMSES SHAFFY

Erik Boers, Brunhilde Legeland en alle verdere betrokkenen van Het Nieuwe Trivium wensen u gezondheid toe, wijsheid en geduld.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |