Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief november 2018

Vragen vermogen

Te midden van verwarring
en half uitgesproken gedachten
gebeurt er soms
een wonder

In de geladen stilte
van het niet meer weten
ontspringt
een woord, een inzicht
dat voor even
klaarheid brengt
in troebel denken

vragen
-liefdevol en scherp-
prikkelen
verwarren
doen pijn
de ziel gaat openhartig
in gesprek
met zichzelf

En dan wanneer zij weet
dat zij het niet meer weet
ontstaat in de stilte
ruimte
Ruimte
voor nieuw
denken
Denken
dat verlicht, ontroert
Denken dat verder helpt
al is het maar voor even.

Dorien Brunt, augustus 2018

Dorien Brunt: “Ik schreef dit gedicht ter afsluiting van de zomerschool over Hegel en praktische filosofie, georganiseerd door Harm van der Gaag. Tijdens de zomerschool hebben we veel geoefend met de denkwijze van Hegel in één op één gesprekken. In die denkwijze staat het onderzoeken van de taal en de woorden centraal. Wat zeg je en waarom met deze woorden? Een prachtige aanvulling op Socratische gesprekken waarin door een groep een gezamenlijke vraag onderzocht wordt aan de hand van een praktijksituatie en een moment van handelingsverlegenheid. Wat zou je voelen, denken, doen? En wat laat dit zien over de waarden die voor jou van belang zijn? Twee verschillende benaderingen, een vergelijkbaar doel: ruimte creëren voor nieuw denken. Prachtig.”

Samenwerking met de Werkplaats Publieke Bezinning geïntensiveerd
Het Nieuwe Trivium en de Werkplaats Publieke Bezinning bundelden ruim een jaar geleden hun krachten om denkgesprekken tussen overheden en maatschappij vorm te geven en mensen hierin op te leiden. Hoewel het niet eenvoudig is voor overheden om tijd te nemen voor reflectie, ziet men dat de huidige maatschappelijke vraagstukken en de veranderingen in bestuursstijlen hier wel om vragen. Daarom weten steeds meer ministeries, provincies en gemeenten ons te vinden. Op basis van de ervaringen ontwikkelen Het Nieuwe Trivium en de Werkplaats nieuwe praktische en inspirerende werkwijzen. Zoals één van onze opdrachtgevers zei na afloop van een thinkshop tussen provincie en gemeente: “Dat smaakt naar meer.”
Meer informatie over de Werkplaats vindt u op http://www.publiekebezinning.nl/

In welke stad willen wij wonen?
Net als in april van dit jaar leveren wij weer een bijdrage aan het burgerdebat in Eindhoven. Op 07 november a.s. gaat het, naar aanleiding van de ontwikkelingen in de zogenaamde Spoorzone, vooral om de vragen welke manier van leven we voorstaan en hoe we het onderling contact wensen vorm te geven in het Eindhoven van de nabije en verre toekomst. Erik Boers is één van de inleiders. Andert Loman is namens de werkplaats publieke bezinning één van de begeleiders van het gesprek.
Klik hier voor meer informatie over deze debatavond.

Lustrum Het Nieuwe Trivium
In 1999 is Het Nieuwe Trivium ontstaan als doorstart van het Centrum voor Organisatiefilosofie. Komend jaar vieren we dus ons vierde lustrum bestaan. Om dit te gedenken willen we o.a. een bijeenkomst organiseren voor alle ‘fellows’, ‘gezellen’ en ‘associés’ die in de loop der jaren samen met ons vorm hebben gegeven aan ons ideaal: filosoferen in organisaties.  

Trainingen in dialogisch onderwijs voor IJslandse leerkrachten en mbo-docenten ROCMN
Verzorgd op ons verzoek door Rudolf Kampers & Jan Ewout Ruiter van Leren Filosoferen (www.lerenfilosoferen.nl)
In juni volgden 20 leerkrachten uit IJsland, in Nederland te gast via DMC Amsterdam, de training Philosophical inquiry in the classroom in Amsterdam. De deelnemers leerden het hoe en waarom van de Socratische houding in de klas. Daarna oefenden zij zich in het onderzoeken van waarden aan de hand van eigen, concrete ervaringen. In de middag gingen de deelnemers zelf als gespreksleider aan de slag. Een reactie: "Deze methode is prachtig voor in de klas én goed inzetbaar in ons team."
In juli deden 15 mbo-docenten en enkele onderwijsmanagers van ROC Midden Nederland mee aan een reflectielab. Daarin begeleidden we de deelnemers in het ontwikkelen van een visie op het nieuwe vak Werknemersvaardigheden. Op Socratische wijze onderzochten we zowel reeds ontwikkelde modules als de beoogde doelen en de principes die het team daarbij de weg wijzen. In november start een vijfdaags vervolg: de opleiding Vraaggericht Onderwijs.

Masterclass Wijsheid in Leiderschap
Voor een andere VMBO/MBO-instelling (Onderwijsgroep Tilburg) gaan wij binnenkort aan de slag met een Masterclass Wijsheid in Leiderschap. Een ‘klasje’ toptalenten, dat doorgroeit naar leidinggevende en bestuurlijke functies heeft ons uitgenodigd om de kunst van het samen nadenken, oordelen en beslissen over fundamentele vraagstukken te beoefenen. Alle ‘vrije kunsten’ zullen de revue passeren, en waarschijnlijk werken we toe naar het schrijven van een ‘persoonlijk manifest’: wat/waar sta ik voor als professional, leidinggevende en burger van deze samenleving? Per bijeenkomst bepalen we wat een goede vervolgstap is. Men klopte bij ons aan vanwege goede herinneringen aan het Socratisch Gesprek dat Pieter Mostert in 2011 met een vergelijkbare groep heeft gevoerd.

Tallinn: Forensic Governance Forum
In 2013 en 2015 begeleidden wij voor het Nederlands Forensisch Instituut een internationale leergang rond Forensic Governance: Wat is een goede manier om het Forensisch Onderzoek te organiseren in een eigen land? Een intensieve week vol lezingen, denk/spreek/schrijfoefeningen, excursies etc. voor een bont gezelschap bestuurders uit alle windstreken. De overkoepelende Europese organisatie (ENFSI) heeft ons benaderd om in 2019 een soortgelijke week te organiseren en te begeleiden, ditmaal op locatie in Tallinn, hoofdstad van de jonge democratische republiek Estland.

Zwijgen en spreken in eenvoud
Peter van Hooft: Tijdens de komende voorjaarsretraite onderzoeken wij ‘eenvoud’. Betekent dit: simpel, zonder weelde, zonder opsmuk? Of: argeloos; onnozel en onontwikkeld? Waarom lijkt het zo ingewikkeld om eenvoudig te leven? Kan eenvoud wellicht vooruitgang belemmeren? We gaan weer zwijgen & spreken. We mediteren, we lezen en gaan in gesprek over het belang van eenvoud: in ons leven en binnen onze organisatie(s). Klik hier voor meer info.

Samen zijn, in stilte samenzijn
Piek Visser-Knijff merkt dat waar mensen in groepen samen zijn, er wordt gesproken. Ook bij haar thuis is het zelden stil. Piek onderzoekt in haar meest recente blog hoe de uitwisseling in een groepsgesprek gaat aan de hand van de 'Tragedy of the commons'. Aandacht is een schaars goed. Hoe ga je daar als deelnemer aan een groepsgesprek verantwoordelijk mee om? Lees het hier.

Waarderend Toezicht: een boekverwijzing
Binnenkort verschijnt het boek “Waarderend Toezicht” van de hand van Rixt Heegsma & Carla Dubbelman (Uitgeverij Mediawerf). Zij pleiten voor een waarderende onderzoekende houding van Raden van Toezicht en Commissarissen, middels het goede gesprek, goed samenspel, samen reflecteren en leren. Daarbij maken auteurs dankbaar gebruik van enkele methodieken uit onze koker: de drie dimensies van invloed (zie Het gesprek aangaan) en een werkvorm gebaseerd op het Socratisch gesprek (zie Praktijkboek Vrije ruimte).

Bescherming van uw gegevens
U heeft korte of langere tijd geleden aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Hiermee blijft u op de hoogte van ontwikkelingen, onze agenda en ons aanbod. Vanaf 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. In de privacyverklaring op onze website kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en waarvoor we de gegevens gebruiken. We vragen de lezers van onze nieuwsbrief zich af te melden via de link onderaan deze nieuwsbrief als u deze niet langer wenst te ontvangen. Ontvangen we geen afmelding, dan blijft u op de mailinglijst staan en blijft u de nieuwsbrief twee keer per jaar ontvangen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut. Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982. U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden. Volg ons ook op twitter.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |