Het Nieuwe Trivium - filosoferen in organisaties

Nieuwsbrief november 2015

Gedicht ‘Voorbereiding’

Nog een jaar van voorbereiding.
Morgen ga ik echt aan het Boek beginnen
waarin mijn eeuw zo zal verschijnen als hij was.
De zon zal opkomen boven de rechtvaardigen en onrechtvaardigen,
lentes en herfsten zullen elkaar zonder falen opvolgen,
in het natte struikgewas zal de lijster zijn nest bouwen, versterkt met klei,
en de vossen zullen leren als een vos te zijn.

En meer niet. Met als addendum: legers
rennend over een bevroren vlakte, een vloek uitschreeuwend
in een tienduizendstemmig koor, de loop van een tank
steeds groter op de hoek van de straat; met het donker worden
de intocht tussen wachttorens en het prikkeldraad van een kamp.

Nee, niet morgen al. Over vijf, tien jaar.
Ik denk nog steeds te veel aan de bezigheden van de moeders
en aan wat een mens, uit een vrouw geboren, is.
Hij rolt zich op en beschut zijn hoofd,
getrapt door zware laarzen; hij brandt in een heldere vlam,
terwijl hij wegrent; een bulldozer schuift hem in een kleiput.
Haar kind. Met zijn beertje in de armen. In genot verwekt.

Ik heb nog niet leren spreken zoals nodig is, rustig.
En woede en medelijden verstoren het evenwicht van de stijl.

Czeslaw Milosz
Gedichten vertaald door Gerard Rasch (Uitgeverij Atlas – Amsterdam/Antwerpen, 2003)

Leve het vooroordeel
Bovenstaand gedicht hebben we gelezen tijdens de driedaagse Vrije Ruimte deze zomer. We dachten na over vragen als ‘Wat gebeurt er precies als we oordelen?’ ‘Welk (moreel) houvast hebben we bij het oordelen over en voor anderen?’ ‘Wat geeft ons het recht (en soms de plicht) om te oordelen over of voor een ander?’  Naast gedichten lazen we ook enkele vlammende essays uit Theodore Dalrymple ‘Leve het vooroordeel’. Eind van dit jaar verschijnt de bundel met bijdragen van deelnemers.

Boer en Bouw
In het blad Boer en Bouw (november 2015) verscheen een interview met Erik Boers naar aanleiding van zijn ervaringen met dialogen rond de intensieve veehouderij in Noord-Brabant.
Klik hier om bij de link te komen.

Nieuw boek: Publieke bezinning; Socratische Dialogen over maatschappelijke vraagstukken
(Erik Boers, Dorien Brunt, Sjaak Evers & Saskia van der Werff red.)
Begin volgend jaar verschijnt ons nieuwe boek bij ISVW Uitgevers, als resultaat van de studiegroep Publieke Dialoog. Waar is ruimte voor publieke bezinning nu kiezers zich vervreemd voelen van de bestaande representatieve democratie; nu de landelijke overheid zich verder terugtrekt uit allerlei maatschappelijke instituties; nu de Nederlandse burger aangespoord wordt tot zelfredzaamheid. En hoe kan die bezinning vorm krijgen? In het boek introduceren we een nieuw model voor de Publieke Dialoog, gebaseerd op 5 beschreven praktijkervaringen en reflecties op enkele kernbegrippen (zoals publiek, burgerschap, dialoog). Het laatste deel bestaat, zoals bekend, uit een serie praktijkwijzers om publieke dialogen zorgvuldig vorm te geven.

Samenwerking
In het kader van dit nieuwe boek zijn we met de andere auteurs een samenwerkingsverband aangegaan. Zie website publiekebezinning.nl.

Jonge filosofen
Een aantal jonge filosofen zijn als associé aangeschoven bij Het Nieuwe Trivium. Waaronder Andert Loman, één van de auteurs in bovenstaand boek en Piek Knijf, die onder andere een workshop Kritisch Denken zal verzorgen, zie verderop. Pieter Mostert zal in december een dag aan de slag gaan met ‘the next generation’.

Workshop Gesprekshouding
In deze workshop onderzoeken Jurjen van de Groep en Erik Boers samen met de deelnemers de kenmerken van een juiste gesprekshouding. Maar waaraan kan je een gesprekshouding in zijn algemeenheid eigenlijk herkennen? En wat is dan een juiste gesprekshouding? Tijdens de workshop is er zowel aandacht voor de ‘fysieke’ als mentale kenmerken van een (gesprek-)houding, voor stevig je mannetje staan en ‘gronden’ & ‘aarden’. Hoe hou jij je staande in een gesprek?
Klik hier voor meer informatie.

Scholingsdag ‘Vrije Ruimte Praktijkboek’
Vele coaches, adviseurs, gespreksleiders hebben inmiddels ons Vrije Ruimte Praktijkboek aangeschaft. Deze scholingsdag biedt de mogelijkheid om o.l.v. Jurjen van de Groep – die o.a. bij de Bernard Lievegoed University al jarenlang de Artes Liberales en de praktijkwijzers toepast – ervaringen uit te wisselen, praktijkwijzers naar de eigen hand te zetten en de ‘geest’ van de verschillende vormen proberen te vangen en beschikbaar te maken voor de eigen praktijk.
Klik hier voor meer informatie.

Workshop Kritisch Denken
In de workshop Kritisch Denken staat jouw manier van denken, redeneren en vragen stellen centraal en wat voor effect dit heeft op jouw wijze van communiceren. In deze workshop leer je kritisch kijken naar jouw wijze van redeneren. We gaan tussen de regels door lezen en luisteren: wat communiceer je nu werkelijk? Wat is voor jou belangrijk? Met andere woorden: wat zijn je (verborgen) aannames? Ontbreekt er een redeneerstap in jouw argumentatie? Of is je redenering niet helder of sluitend? En ditzelfde doen we als ontvanger van een uiting van een ander: hoe komt de boodschap over? Wat blijft er nog impliciet of onduidelijk? Wat kan je daar mee? 
Klik hier voor meer informatie.

Maxime(s): groots durven denken
In de Comeniusleergangen begeleiden wij Socratische Gesprekken. Aan het eind van de leergang verleiden we de deelnemende bestuurders en directeuren tot grootse gedachten aan de hand van de stijlfiguur 'Maxime', geïnspireerd door Francois de la Rochefoucauld (1664). Enkele voorbeelden:
“Wie voor anderen denkt, houdt hun ontwikkeling tegen”
“Koester macht zolang deze nog betekenis heeft”
“Verantwoordelijkheid is een belangrijke basis van ons handelen en vormt tegelijkertijd een blokkade om de werkelijkheid onder ogen te zien”
“Onderdruk uw dadendrang en stel een vraag om iets mooiers te ontdekken”
“Om iemand mee te nemen, moet je hem eerst laten gaan”.

Het vuur aan de schenen
Bij het afscheid van een filosofieminnende directeur bij de Gemeente Utrecht mocht Erik Boers onlangs optreden als Socrates op de Agora. Aan hem de vraag om na een filosofisch kwintet over nieuwe vormen van democratie, het gesprek met het publiek aan te gaan. Hij legde de gedreven ambtenaren het vuur aan de schenen met de vraag voor welk probleem al die nieuwe vormen van burgerparticipatie nu een oplossing waren. En of het echt hielp. Zo ontstond op de 21 verdieping van het magistrale Stadskantoor naast Utrecht CS een verhit gesprek wringende idealen en meerduidige feiten. Men waardeerde de openheid en luchtigheid van het onderzoek. “Zo’n ruimte moeten we vaker creëren binnen een gemeente in transitie.” Wordt vervolgd.

Cadeautip voor de decembermaand
Het boek “Levenskunst à la carte” (Joep Wijsbek red.) bevat 17 uiteenlopende verhalen over levenskunst met een theoretische en een persoonlijke kant. Erik Boers leverde een bijdrage over Levenskunst en het Socratisch Café met als motto “Niets is zo kwetsbaar als een goed gesprek”. Te bestellen bij de plaatselijke boekhandel of Bol.com.

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
U staat op de verzendlijst als contact van ons opleidingsinstituut.
Als u wilt dat we u van de verzendlijst verwijderen klikt u hier.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar info@hetnieuwetrivium.nl of bel met ons bureau: 06 - 46118982.
U bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden.

 

Postbus 490, 5600 AL Eindhoven | telefoon 06 - 4611 8982 | info@hetnieuwetrivium.nl |